Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-09

Oniva Online Group Europe: Årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ) hölls den 8 maj 2014

Stämman fastställde årsredovisningen för 2013 och beslutade att ingen
utdelning skall ske. Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöter
och verkställande direktör för verksamhetsåret 2013.

Till ny styrelse för tiden intell dess att årsstämman 2015 hållits
valdes Åke Eriksson (omval), Manfred Aronsson (omval), Carl-Magnus
Hallberg (omval), Victoria Dexback (nyval), Cecilia Lager (nyval) och
Peter Kopelman (nyval). Peter Kopelman valdes till styrelsens
ordförande. Enligt förslaget valdes även Grant Thornton till bolagets
revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 700.000 kronor,
varav 200.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor
vardera till övriga ledamöter.

Stämman antog av valberedningen föreslagna principer för utseende av
valberedning samt av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslöt slutligen i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, besluta om nyemission av aktier, emission av
teckningsoptioner och konvertibler, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet, som skall kunna användas
för att genomföra eller finansiera förvärv, är begränsat till totalt
motsvarande 1.300.000 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB
070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster
inom Onlinemarknadsföring (http://www.getupdated.se/) och hosting.
Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering
(http://www.getupdated.se/vara-produkter/sokmotoroptimering-seo/),
Adwords (http://www.getupdated.se/vara-produkter/adwords/), sociala
medier (http://www.getupdated.se/vara-produkter/sociala-medier/),
webbpublicering
(http://www.getupdated.se/vara-produkter/hemsida-wordpress/),
medieplanering
(http://www.getupdated.se/vara-produkter/medieplanering/),
affiliatemarknadsföring, (http://www.affiliator.se)webbhotell
(http://www.crystone.se/webbhotell/), domännamn
(http://www.crystone.se/domannamn/) och webbanalys
(http://www.getupdated.se/sokmotoroptimering/). Online Groupkoncernen
har ca 211 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland,
Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB
är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified
adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oniva-online-group-europe/r/arsstamma-i-oniva-...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.