Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-09

Oniva Online Group Europe: Kommuniké från extra bolagsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ) den 9 juli 2014

Extra bolagsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ) ("Bolaget")
har idag fattat beslut om dels en riktad nyemission om högst 1 000
000 nya aktier, dels en nyemission med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare om högst 1 009 874 nya aktier.

Teckningskursen i de båda nyemissionerna är 24 kronor per aktie,
medförande en total emissionslikvid om maximalt 24 MSEK i den riktade
emissionen respektive maximalt cirka 24,2 MSEK i företrädesemissionen
(exklusive emissionskostnader). Företrädesemissionen är till fullo
garanterad, dels genom teckningsförbindelser från befintliga
aktieägare, dels genom garantiåtaganden.

Huvudsakliga villkor avseende riktad nyemission

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal externa investerare som
i förväg anmält intresse. Genom den riktade emissionen ska bolagets
aktiekapital kunna ökas med högst 1 500 000 kronor. Teckning och
betalning skall ske senast den 11 juli med rätt för styrelsen att
förlänga tiden för teckning och betalning. Skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka Bolagets likviditet.
Emissionskursen bedöms vara marknadsmässig.

Huvudsakliga villkor avseende nyemission med företrädesrätt för
befintliga aktieägare

Aktieägarna har företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid tretton
(13) stycken gamla aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Genom
företrädesemissionen ska bolagets aktiekapital kunna ökas med högst 1
514 811 kronor. Teckningsperioden löper från och med den

11 augusti till och med den 25 augusti 2014.
Teckningsförbindelser och garantiåtagande avseende nyemission för
företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den vid stämman beslutade företrädesemissionen är fullt garanterad
genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Någon ersättning
till de som har lämnat teckningsförbindelser utgår ej. Garanterna
erhåller en kontant ersättning. Närmare information angående de
parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden samt
information angående ersättning till de sistnämnda kommer att
återfinnas i det prospekt som kommer att offentliggöras i enlighet
med nedan preliminära tidplan.

Preliminär tidplan avseende företrädesemission

Den 1 augusti - Sista dag för handel med aktier med rätt att delta i
företrädesemissionen med företrädesrätt

Den 4 augusti - Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i
företrädesemissionen med företrädesrätt

Den 6 augusti - Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och
rätt till deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt

Den 7 augusti - Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

Den 11 augusti - Teckningsperiod och handel med teckningsrätter
startar

Den 20 augusti - Handel med teckningsrätter avslutas

Den 25 augusti - Teckningsperiod avslutas

Den 28 augusti- Offentliggörande av preliminärt utfall av
företrädesemission

Styrelsen för Oniva Online Group Europe AB (publ)

För mer information, kontakta:

Carl-Magnus Hallberg, vice styrelseordförande Oniva Online Group
073-506 6000

Peter Kopelman, styrelseordförande Oniva Online Group
070-691 1000 (Tillgänglig från 13 juli)

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster
inom Onlinemarknadsföring (http://www.getupdated.se/) och hosting.
Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering
(http://www.getupdated.se/vara-produkter/sokmotoroptimering-seo/),
Adwords (http://www.getupdated.se/vara-produkter/adwords/), sociala
medier (http://www.getupdated.se/vara-produkter/sociala-medier/),
webbpublicering
(http://www.getupdated.se/vara-produkter/hemsida-wordpress/),
medieplanering
(http://www.getupdated.se/vara-produkter/medieplanering/),
affiliatemarknadsföring, (http://www.affiliator.se)webbhotell
(http://www.crystone.se/webbhotell/), domännamn
(http://www.crystone.se/domannamn/) och webbanalys
(http://www.getupdated.se/sokmotoroptimering/). Online Groupkoncernen
har ca 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland,
Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB
är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified
adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oniva-online-group-europe/r/kommunike-fran-ext...
http://mb.cision.com/Main/2195/9614566/265372.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.