Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-13

Oniva Online Group Europe: ONG: Prognosen för helåret 2014

Som en följd av alla förvärv Online Group genomfört de senaste fjorton
månaderna väljer vi att offentliggöra en prognos för helåret 2014.
Omsättningsökningen, som inte framgår av helårssiffrorna för 2013, är
så signifikant att vi finner det relevant att informera marknaden.

Online Group lämnar prognoser endast från tid till annan, vilket
kommunicerats i bokslutskommunikén för 2014. Vår senaste
delårsrapport visar inte hur stor omsättningsökningen kommer att bli.
Eftersom vi förväntar oss en tillväxt i omsättning på över 121
miljoner kronor i svenska kronor så krävs ett förtydligande av detta.

Bolagets nya strategi är att bli den ledande aktören inom
Onlineaffären med fokus på Hosting. Den nya strategin har givit
resultat snabbare än väntat och hälften av Bolagets totala intäkter
härrör nu från Hosting, där 95% av hostingintäkterna är återkommande
med god marginal.

Online Group prognostiserar att Bolaget för helåret 2014 kommer att
redovisa en omsättningen motsvarande 363 miljoner SEK och ett
resultat före avskrivningar (EBITDA) på 105 miljoner SEK, varav ca 60
procent, vad avser omsättning, bedöms härröra från hosting via gjorda
förvärv. Återstående del av den prognostiserade omsättningen och
EBITDA för 2014 bedöms härröra från Bolagets tidigare verksamhet
avseende Onlinemarknadsföring.

Rörelseresultatet före skatt (EBT) för 2014 prognostiseras uppgå till
drygt 85 MSEK, varav mer än hälften härrör från de under 2013 och
2014 genomförda förvärven.

Ytterligare information kommer att ges i ÅR 2013 i god tid före
stämman den 8 maj 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB
070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster
inom Onlinemarknadsföring (http://www.getupdated.se/) och hosting.
Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering
(http://www.getupdated.se/sokmotoroptimering), sökordsannonsering
(http://www.getupdated.se/tjanster/sokordsannonsering), sociala
medier
(http://www.getupdated.se/tjanster/medieplanering-for-webben/sociala-medi...),
webbpublicering
(http://www.getupdated.se/tjanster/webbpublicering-seocms),
medieplanering
(http://www.getupdated.se/tjanster/medieplanering-for-webben),
affiliatemarknadsföring,
(http://www.getupdated.se/tjanster/affiliatemarknadsforing)webbhotell
(http://www.crystone.se/webbhotell/), domännamn
(http://www.crystone.se/domannamn/) och webbanalys
(http://www.getupdated.se/sokmotoroptimering/extra-tjanster/webbanalys-op...).
Online Groupkoncernen har ca 200 anställda i Sverige, Storbritannien,
Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva
Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med
Remium som certified adviser. För mer information besök gärna
http://www.onlinegroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oniva-online-group-europe/r/ong--prognosen-for...
http://mb.cision.com/Main/2195/9546772/219949.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.