Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-24

Oniva Online Group Europe: Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2017

Kvartalsresultatet förbättrat, exklusive nedläggningen av den franska
verksamheten.

Kvartalet april - juni Delårsperioden januari - juni 2017
2017 · Nettoomsättningen uppgick till 77,1 MSEK
· Nettoomsättningen (88,7).
uppgick till 36,6 MSEK · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -2,2
(42,5). MSEK (3,5).
· Rörelseresultatet, · Kassaflödet från den löpande verksamheten
EBIT, uppgick till -7,1 uppgick till -2,9 MSEK (-0,3).
MSEK (0,3). · Periodens resultat före skatt uppgick till
· Kassaflödet från den -5,9 MSEK (2,3) och periodens resultat inkl.
löpande verksamheten avvecklade verksamheter var -5,9 MSEK (-19,2).
uppgick till -1,2 MSEK ( · Periodens resultat per aktie för kvarvarande
-0,4). verksamheter uppgick till -0,30 SEK (0,12).
· Periodens resultat
före skatt uppgick till
-7,5 MSEK (-0,2) och
periodens resultat inkl.
avvecklade verksamheter
var -7,5 MSEK (-21,8).
· Periodens resultat per
aktie för kvarvarande
verksamheter uppgick till
-0,38 SEK(-0,01).

Väsentliga händelser under kvartalet

Under juni månad har den franska filialen lagts ned vilket har
belastat resultatet med 8,2 MSEK. Nedläggningen av filialen har ingen
påverkan på kassaflödet.

Nyckeltal, koncernen

[image]

VD-kommentar

Vi går nu in i andra delen av året med mycket energi och en
organisation med fokus på nya kunder och fortsatt hög servicenivå för
våra existerande kunder. Nöjda kunder är viktigt för oss då det är
kittet i vår organisation och en viktig faktor för att skapa tillväxt
och nya kunder.

Resultatet under andra kvartalet påverkas negativt av kostnader av
engångskaraktär till följd av nedläggningen av den franska filialen,
som var det sista steget i avvecklingen av den franska
onlineverksamheten. Nedläggningen belastade resultatet för andra
kvartalet med 8,2 MSEK. Nedläggningen har ingen påverkan på
kassaflödet. Försäljningen av dotterbolaget i Frankrike och
nedläggningen av filialen var viktiga steg i renodlingen av vår
verksamhet.

Inom Hostingverksamheten ser vi fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Vår
säljorganisation som vi etablerade under första kvartalet i år har
börjat sätta sig och jag ser fram emot utvecklingen under hösten.
Rörelsemarginalen andra kvartalet uppgick till 10% att jämföra med 5%
för andra kvartalet 2016. Under våren har vi haft extra kostnader med
anledning av flytten av supporten till Kramfors samt etableringen av
säljorganisationen vilket belastar resultatet. Supportflytten har
fallit ut väl, vi ser redan kvalitetsförbättring i form av bättre
svarstider och högre kundnöjdhet.

Inom onlineverksamheten har vi fortsatt den strategiska översynen.
Avvecklingen av våra engelska och franska onlineverksamheter under de
senaste 12 månaderna återspeglas i en resultatförbättring under andra
kvartalet jämfört med samma period 2016 trots den
omsättningsminskning som det inneburit.

Det som också är positivt är att vi under andra kvartalet har
slutamorterat en av våra finansiella skulder vilket minskar våra
amorteringar med ca 1,3 MSEK per kvartal från och med kvartal 3.

Ser fram emot en mycket händelserik höst.

Göran Gylesjö

VD

För mer information, kontakta:

Göran Gylesjö, VD

Mobil: 070-510 36 56

Mail: goran.gylesjo@onlinegroup.com

Om Online Group

Online Group har ett komplett utbud av tjänster inom Hosting och
Onlinemarknadsföring: Sökordsoptimering, Adwords, sociala medier,
webbpublicering, webbhotell, domännamn och webbanalys. Bolaget har
110 medarbetare i Sverige och Tyskland med huvudkontor i Stockholm.
Ett komplett erbjudande av framförallt hosting och
onlinemarknadsföring gör att Online Group fungerar som en
helhetsleverantör till små och medelstora företag.

Oniva Online Groups aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm
med kortnamnet ONG. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB
(08-503 01 550).

Denna information är sådan information som Oniva Online Group Europe
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Göran
Gylesjös försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 08:00
CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oniva-online-group-europe/r/oniva-online-group...
http://mb.cision.com/Main/2195/2331706/713149.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.