Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-30

Oniva Online Group Europe: Styrelsen har fattat beslut om att kalla till en ny extra bolagsstämma

Styrelsen planerar att föreslå aktieägarna i Oniva Online Group Europe
AB (publ) ("Online Group" eller "Bolaget") nytt beslut till
nyemissioner mot bakgrund av sänkt prognos för helåret 2014.
Förslaget innebär att Bolaget tillförs ca 36 miljoner kronor, utöver
redan genomförd riktad nyemission på 24 miljoner kronor, genom dels
en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för nuvarande
aktieägare, dels en riktad nyemission.

På extra bolagsstämma den 9 juli var intentionen att erbjuda nya och
gamla aktieägare att teckna aktier på lika villkor. Det beslutades om
dels en riktad nyemission, dels en fullt garanterad nyemission med
företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Emissionerna var på 24
miljoner kronor vardera till teckningskurs 24 kronor per aktie. Den
riktade nyemissionen är tecknad och betald.

Styrelsen föreslår nu att återkalla förträdesemissionen som ännu inte
är genomförd och ersätta denna med det nya förslaget om dels en fullt
garanterad nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare,
dels en riktad nyemission. Styrelsens avsikt med den riktade
nyemissionen är att uppfylla principen om lika villkor i det tidigare
beslutet. De föreslagna nyemissionerna tillför Online Group ca 36
miljoner kronor före emissionskostnader.

Styrelsen föreslår en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt
för nuvarande aktieägare om ca 2,8 miljoner nya aktier till
teckningskurs 12 kronor per aktie. Nyemissionen med företrädesrätt
för nuvarande aktieägare kommer att fullt ut garanteras bland annat
av aktieägarna Parkerhouse Investments, Åke Eriksson via bolag samt
Blibros. Den riktade nyemissionen vänder sig till en internationell
fond som tidigare har tecknat, betalat en riktad nyemission och
utgörs av ca 1,2 miljoner nya aktier till kvotvärde, dvs 1,50 kronor
per aktie. Totalt omfattar de båda nyemissionerna ca 4 miljoner nya
aktier, motsvarande ett kapitaltillskott om ca 36 miljoner kronor
före emissionskostnader.

"Bolaget befinner sig i en komplicerad situation, vi lämnade den 24
juli en justerad prognos för 2014. Intentionen med det tidigare
emissionsbeslutet var att erbjuda nya och gamla aktieägare att teckna
aktier på lika villkor. Vi i styrelsen har arbetat för att hitta en
lösning där vi står fast vid principen i det tidigare beslutet,
anpassar villkoren till de nya förutsättningar och tidplanen efter
den kommande delårsrapporten. Det nya förslaget innebär är en fullt
garanterad nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare och
en riktad emission som tillför Online Group ca 36 miljoner kronor "
säger Peter Kopelman, styrelseordförande, Oniva Online Group.

En förutsättning för att de båda emissionerna ska kunna genomföras är
ett godkännande från en extra bolagsstämma. Styrelsen kommer att
offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma och mer information om
villkoren för den riktade nyemissionen såväl som för nyemissionen med
företrädesrätt för nuvarande aktieägare inom den närmaste veckan.

Stockholm Corporate Finance har varit exklusiv finansiell rådgivare i
samband med transaktionen. www.stockholmcorp.se

För mer information, kontakta:
Carl-Magnus Hallberg, vice styrelseordförande Oniva Online Group
073-506 6000

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster
inom Onlinemarknadsföring (http://www.getupdated.se/) och hosting.
Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering
(http://www.getupdated.se/vara-produkter/sokmotoroptimering-seo/),
Adwords (http://www.getupdated.se/vara-produkter/adwords/), sociala
medier (http://www.getupdated.se/vara-produkter/sociala-medier/),
webbpublicering
(http://www.getupdated.se/vara-produkter/hemsida-wordpress/),
medieplanering
(http://www.getupdated.se/vara-produkter/medieplanering/),
affiliatemarknadsföring, (http://www.affiliator.se)webbhotell
(http://www.crystone.se/webbhotell/), domännamn
(http://www.crystone.se/domannamn/) och webbanalys
(http://www.getupdated.se/sokmotoroptimering/). Online Groupkoncernen
har ca 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland,
Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB
är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified
adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oniva-online-group-europe/r/styrelsen-har-fatt...
http://mb.cision.com/Main/2195/9622014/270616.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.