Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Online Brands: Delårsrapport 2017-07-01 - 2017-09-30

DELÅRSRAPPORT 2017-07-01 - 2017-09-30

Stärkt handelsmarginal och avsiktsförklaring ang förvärv av guldsmedsbutik

Sammanfattning tredje kvartalet 2017
Rörelsens intäkter var oförändrade och uppgick till 5 910kkr (5 949 kkr)
Förstärkt handelsmarginal 42,5% (39,9%)
Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -205 kkr (130 kkr)
Bolaget amorterade lån med -879 kkr
Avsiktsförklaring undertecknades om förvärv av Idguld AB i Borås

Rapportperiod tredje kvartalet 2017
Rörelsens intäkter uppgick till 5 910 kkr (5 949 kkr)
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -205 kkr (130 kkr)
Bruttomarginalen ökade till 42,5% (39,9%)
Rörelseresultatet uppgick till -347 kkr (-90 kkr)
Resultatet före skatt uppgick till -479 kkr (-146 kkr)
Kassaflödet uppgick till -111 kkr (-2 262 kkr)
Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,02 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 22 046 532 st.)
Soliditeten var 8,7%

Kommentarer till tredje kvartalet 2017
Bruttomarginalen fortsätter att stärkas till följd av ökad andel försäljning av marginalstarka varumärken och produkter.

Online Brands Nordic AB (publ), tecknade den 16 augusti en avsiktsförklaring om förvärv av 100% av aktierna i företaget Idguld AB. Bolaget Idguld AB driver en oberoende smyckesbutik i centrala Borås som 2016 omsatte 8 199 kkr med ett resultat efter finansnetto om ca 118 kkr. Köpeskillngen uppgår preliminärt till 2 575 kkr varav tilläggsköpeskilling utgör maximalt 1 mkr. Förvärvet har planerat tillträde under fjärde kvartalet 2017 och villkorades av Online Brands genomförda due diligence, erforderliga beslut samt att parterna ingår aktieöverlåtelseavtal.

En omorganisation i bolaget ledde till personalminskningar med tillhörande engångskostnader vilka tyngde resultatet. Efter integrationen av Idguld AB under kvartal 4 har organisationen en mer kostnadseffektiv struktur.

Under kvartalet amorterades de långfristiga lånen med -879 kkr.

Förhandlingar med ytterligare butiksförvärv förs med oförminskad intensitet. Den 3-åriga tillväxtstrategin, som presenterades 16e mars 2017, innebär bland annat att bolaget skall omsätta 100 mkr med god lönsamhet före 2020. Byggstenarna för denna strategi är fler butiksförvärv som sammanräknat uppgår till 10-15 stycken, ökad satsning på välkända varumärken samt förlovning- och vigselsortimentet med unikt designade serier och försäljning av Hedbergs Guld & Silvers fastighet i Dalsjöfors.

Kommande rapporttillfällen för 2017/18
Delårsrapport för perioden januari-december: 22 februari 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 08:05 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Online Brands Delarsrapport Q3 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21490

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se http://www.onlinebrands.se , är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via ehandelsbutiken, www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i Dalsjöfors utanför Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB som bedriver smyckes- och klockhandel i Västervik samt Juvelerare John Victorins i Varberg AB Bolaget har sedan 1908 sålt smycken av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser.
Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.