Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-13

Online Brands: Kallelse till extra Bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) 556211-8637

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ONLINE BRANDS NORDIC AB (PUBL) 556211-8637

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 3e september 2018 kl. 10.00. Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Österlånggatan 44 i Borås. Anmälan mm. Aktieägare som önskar delta i stämman skall - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28e augusti 2018, - dels anmäla sig senast den 28e augusti 2018 under adress Online Brands Nordic AB, Österlånggatan 44, 503 37 Borås eller per e-post: mats.bergengren@onlinebrands.se mailto:mats.bergengren@onlinebrands.se .

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 28 augusti 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 28e augusti 2018.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Bemyndigande gällande företrädesemission
7. Övriga frågor
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag för punkt 6
Beslut om företrädesemission
Styrelsen i Online Brands Nordic AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556211-8637, föreslår extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att genomföra en företrädesemission om 12.5 mkr (31 500 000m aktier 0.40 kr). Emissionen är ett steg i att säkerställa den av bolaget fastlagda tillväxtstrategin som bland annat innebär att bolaget skall omsätta 100 mkr med god lönsamhet före 2020. Byggstenarna för denna strategi är fler butiksförvärv som sammanräknat uppgår till 10-15 stycken; organisk tillväxt i förbättrad och förfinad ehandel samt ökad satsning på välkända varumärken och därtill förlovning- och vigselsortimentet med unikt designade serier.

Kontakta gärna vd Mats Bergengren om du har några frågor mats.bergengren@onlinebrands.se mailto:mats.bergengren@onlinebrands.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Online Brands Kallelse till extra bolagsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23772

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands-koncernen driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idguld AB i Borås. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.