Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

Onoterat AB: Stämmokommuniké - Extra stämma i Onoterat AB (publ) den 16 januari 2020

Onoterat AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - höll under torsdagen
den 16 januari 2020 en extra stämma i Stockholm varvid följande
huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om styrelseledamöter och suppleant

Extra stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie
styrelseledamöter och en (1) suppleant fram till årsstämman.

Extra stämman omvalde styrelseledamöterna Bertil Rydevik, Sverker
Littorin och Lars-Erik Bratt. Till styrelsesuppleant omvaldes Stefan
Kraft.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner (punkt 7)

Extra stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att före nästa
årsstämma fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om nyemission
av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner om högst 2 673 179
aktier. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka
med högst 2 673 179 kronor. Nyemission får ske med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning skall kunna
ske kontant, apport eller genom kvittning. De nya aktierna skall
medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag
för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har
registrerats hos Bolagsverket och att aktierna införts i aktieboken
hos Euroclear. Emissionskursen skall ske till marknadsmässiga
villkor. Bemyndigandet löper enbart till nästa årsstämma 2020.

Stämman företrädes av 2 547 644 stycken aktier, vilket motsvarade
34,77% % av totalt antal aktier och röster i bolaget. Samtliga beslut
har fattats enhälligt.

Rättelse Valberedningen har bestått av följande personer Bertil
Rydevik och Bo Linden. Stefan Kraft har inte ingått i valberedningen
enligt tidigare pressmeddelande den 11 januari 2020.

Stockholm 16 januari 2020

Onoterat AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Bertil Rydevik,Onoterat AB (publ) Mobil +44 7785 720 402

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ), Mobil 0701 - 442 441

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/onoterat-ab/r/stammokommunike---extra-stamma-...
https://mb.cision.com/Main/18641/3010116/1175297.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.