Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

OP Gruppens delårsrapport 1.1–30.9.2021: Resultatet före skatt 858 miljoner euro – intäkterna från kundrörelsen ökade kraftigt

OP Gruppen
Delårsrapport 1.1–30.9.2021
Börsmeddelande 27.10.2021 kl. 9.00

OP Gruppens delårsrapport 1.1–30.9.2021: Resultatet före skatt 858 miljoner euro – intäkterna från kundrörelsen ökade kraftigt

 • Resultatet före skatt förbättrades med 63 % till 858 miljoner euro (526).
 • Intäkterna från kundrörelsen ökade med totalt 7 % till 2 274 miljoner euro (2 116). Räntenettot växte med 1 % till 971 miljoner euro (960), försäkringsnettot med 14 % till 542 miljoner euro (476) och provisionsnettot med 12 % till 761 miljoner euro (679).
 • Intäkterna från placeringsverksamheten ökade från jämförelseperioden med 128 miljoner euro till 204 miljoner euro (76).
 • Totalt ökade intäkterna med 14 % till 2 573 miljoner euro (2 268).
 • Kostnaderna, 1 420 miljoner euro (1 414), var ungefär lika stora som under jämförelseperioden.
 • Nedskrivningarna av fordringar, 95 miljoner euro (183), var 0,13 % (0,25) av kredit- och garantistocken. Under jämförelseperioden ökade nedskrivningarna av fordringar till följd av coronapandemins inverkan på kreditstockens kvalitet och ibruktagningen av den nya definitionen av fallissemang på grund av ändringar i regelverket.
 • OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 1 % till 95 miljarder euro (94) och inlåningen med 6 % till 75 miljarder euro (71).
 • CET1-kapitaltäckningen var 19,0 % (18,9).
 • Segmentet Hushållsbanks resultat före skatt ökade till 224 miljoner euro (100). Räntenettot ökade med 3 % och provisionsnettot med 8 %. Nedskrivningarna av fordringar minskade med 48 miljoner euro till 70 miljoner euro (118). Utlåningen ökade på ett år med 2 % och inlåningen med 6 %.
 • Segmentet Företagsbanks resultat före skatt ökade till 356 miljoner euro (221). Räntenettot ökade med 3 %, provisionsnettot med 38 % och nettointäkterna från placeringsverksamheten med 23 %. Nedskrivningarna av fordringar minskade med 41 miljoner euro till 25 miljoner euro (66).
 • Segmentet Försäkrings resultat före skatt förbättrades till 380 miljoner euro (195). Försäkringsnettot växte med 14 % till 552 miljoner euro (485). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 127 miljoner euro till 135 miljoner euro (8). Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent förbättrades till 81,8 (86,0).
 • Övrig rörelse redovisade ett resultat före skatt på -70 miljoner euro (39). Under jämförelseperioden förbättrade försäljningen av fastigheten i Vallgård resultatet med 96 miljoner euro.
 • Ägarkunderna samlade ny OP-bonus för 157 miljoner euro (194). Det gjordes ändringar i hur OP-bonus samlas från och med 1.11.2020.
 • OP Gruppen betalade räntorna på Avkastningsandelarna för 2020 till innehavarna av Avkastningsandelar 4.10.2021. I sin vinstutdelning har OP Gruppen följt ECB:s rekommendation, som upphörde att gälla 30.9.2021.
 • Pohjola Försäkring Ab som hör till OP Gruppen säljer Pohjola Sjukhus Ab till Pihlajalinna Terveys Oy för 31,8 miljoner euro. Företagsaffären förutsätter Konkurrens- och konsumentverkets godkännande.
 • OP Gruppen höjde resultatutsikterna för 2021 med ett börsmeddelande 16.8.2021. Resultatet före skatt 2021 uppskattas bli större än 2020. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för återstoden av året".

OP Gruppens nyckeltal

  1–9/2021 1–9/2020 Förändr. % 1–12/2020
Resultat före skatt, mn € 858 526 63,1 785
Hushållsbank 224 100 123,3 115
Företagsbank 356 221 60,6 349
Försäkring 380 195 95,4 348
Övrig rörelse -70 39 -278,8 3
Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € -157 -194 -
Författare GlobeNewswire