Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

OP Gruppens, OP Företagsbanken Abp:s och OP-Bostadslånebanken Abp:s resultatpublikationer 2022

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
Börsmeddelande
27.10.2021 kl. 08.30

OP Gruppens, OP Företagsbanken Abp:s och OP-Bostadslånebanken Abp:s resultatpublikationer 2022

OP Gruppen, OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör sina ekonomiska rapporter 2022 enligt följande:

Bokslutskommuniké 1.1–31.12.20219.2.2022
Bokslut och verksamhetsberättelse 2021vecka 10, 2022
OP Gruppens risk- och kapitaltäckningsrapport 2021vecka 10, 2022
Delårsrapport 1.1–31.3.20224.5.2022
Halvårsrapport 1.1–30.6.202227.7.2022
Delårsrapport 1.1–30.9.202226.10.2022

OP Gruppens och OP Företagsbankens bokslutskommunikéer, halvårsrapporter och delårsrapporter offentliggörs 2022 uppskattningsvis kl. 9.00. Rapporterna finns att få på vår webbplats på svenska, finska och engelska.

OP-Bostadslånebankens bokslutskommuniké, halvårsrapport och delårsrapporter offentliggörs uppskattningsvis kl. 10. Rapporterna finns att få på vår webbplats på finska och engelska.

I samband med bokslutet och verksamhetsberättelsen publicerar OP Gruppen sin bolagsstyrningsrapport, organens ersättningsrapport och ersättningspolicy samt en årsrapport som kompletterar helheten. I årsrapporten ingår samhällsansvarsrapporteringen i enlighet med GRI-standarderna.

OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp publicerar sina bolagsstyrningsrapporter i samband med bokslutet och verksamhetsberättelsen.

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
OP-Bostadslånebanken Abp

Ytterligare information:
Sanna Eriksson, tfn 010 252 2517
OP Gruppens investerarrelationer ir@op.fi

Ytterligare information för medierna:
OP Gruppens kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med två miljoner ägarkunder och över 12 000 anställda. Vi erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.

OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OP:s upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt övriga medlemskreditinstitut inom OP har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP Gruppen.

www.op.fi


Författare GlobeNewswire