Du är här

2014-05-12

OP-Pohjolas enkät: Ekonomin i fickan - smarttelefonen får allt större betydelse vid hanteringen av den egna ekonomin

Enligt den undersökning av förmågan att förstå finansiell information som
OP-Pohjola har låtit utföra använder redan en tiondel av finländarna en
applikation som underlättar uppföljningen av den egna ekonomin. Det blir
också allt vanligare att följa upp ekonomiska frågor via sociala medier.
Läroanstalternas betydelse som viktigaste rådgivare i ekonomiska frågor ökar.

Enligt enkäten följs ekonomin upp allt aktivare. Andelen som följer upp
ekonomin minst en gång per vecka har på ett år ökat från 59 % till 65 %. Det
blir också allt vanligare att följa upp ekonomiska frågor via sociala medier.

Användningen av Facebook, YouTube och Twitter betonas särskilt bland unga. Av
de unga säger hälften att de följer upp ekonomiska frågor på Facebook.
Däremot håller ekonomiska diskussionsgrupper, bloggar och LinkedIn på att
väcka intresse jämnt i alla åldersgrupper.

Fler än var tionde, och bland de unga klart fler, har en applikation för
uppföljning av den egna ekonomin i sin mobiltelefon eller på sin datorplatta.

- Under digieran är det allt enklare att följa upp finanser och ekonomiska
frågor på ett sätt som passar var och en, oberoende av tid och plats. Vi
uppskattar att var fjärde finländare redan före slutet av året kommer att
använda sig av en mobilapplikation som underlättar uppföljningen och
planeringen av den egna ekonomin. Sådana är till exempel OP-mobilen och Pivo,
säger ekonomMaarit
Lindström
från OP-Pohjola.

- Mobilapplikationerna för uppföljning av ekonomin kommer att bli en del av
vardagen. När de är som bäst skapar de en ny slags kundupplevelse, som
betonar användarvänlighet och anpassning till förändringarna i behoven. Det
här hjälper också användarna att lära sig samt stöder hanteringen av den egna
ekonomin och beslutsfattandet.

Skolornas rådgivning får större betydelse

Indexet för förmågan att förstå finansiell information har hållit sig
oförändrat jämfört med fjolåret. Indexet för över 50-åringar är klart bättre
än för de övriga åldersgrupperna. I de äldre åldersgrupperna anser sig en
klar majoritet behärska sin ekonomi och planeringen av den.

Bland de unga anser sig bara varannan behärska sin ekonomi, och endast 25 %
säger att nyheterna om finanser och ekonomiska frågor är klara och
begripliga. Av enkäten framgår också att de unga oftare än den äldre
generationen anser det vara nödvändigt att utveckla kunskaperna kring
hanteringen och planeringen av den egna ekonomin.

Finländarna betraktar fortfarande banken som den viktigaste rådgivaren vid
planeringen av den egna ekonomin. Bankens betydelse har dock minskat, medan
läroanstalterna har fått större betydelse. Utbildning, råd från närstående
och sociala medier spelar en allt större roll, särskilt bland de unga.

- Jag ser läroanstalternas växande roll som något positivt. Alla unga borde
ha möjlighet att få en god bas för hanteringen av den egna ekonomin och
ekonomins grunder, oberoende av bakgrund. Att förbättra förmågan att förstå
finansiell information innan man fattar de stora ekonomiska besluten i livet
är viktigt för en generation som kommer att bära mer individuellt ansvar för
sin ekonomiska framtid än deras föräldrarna har gjort, säger Lindström.

Framgångsfaktorerna är hårt arbete, val av arbetsplats och utbildning

Över hälften (55 %) upplever att det rådande ekonomiska läget har påverkat
användningen av pengar. För ett år sedan var 42 % av den här åsikten. Två av
tre svarare (62 %), och också bland de unga hela 47 %, säger att de har
förberett sig på en försämring av den egna ekonomiska situationen.

Av de unga svarar nästan var tredje att de ofta bekymrar sig för planeringen
av den egna ekonomin. De unga är ändå mer optimistiska än de andra
beträffande utsikterna för den allmänna ekonomiska utvecklingen och
utvecklingen av den egna ekonomin.

- Finländarna anser att hårt arbete, val av arbetsplats och utbildning är de
tre viktigaste faktorer som påverkar den egna ekonomiska framgången. Hos de
unga betonas också viljan att nå framgång, komprimerar Lindström resultatet
av undersökningen.

- Det är fint att finländarna ser sina möjligheter i faktorer som de själva
väsentligt kan påverka.

Datainsamlingen i den undersökning av förmågan att förstå finansiell
information som OP-Pohjola beställt av TNS Gallup genomfördes som en
online-undersökning inom panelen TNS Gallup Forum, och enkäten besvarades av
1 671 personer. Urvalet representerar 18-69-åringar inom den yrkesaktiva
befolkningen. För undersökningen samlades ett tilläggsurval bestående av
18-26-åriga unga (n=300). Undersökningen utfördes för fjärde gången.

Undersökningsresultaten behandlas närmare i en OP-Pohjola Nyt-sändning
www.op.fi/uutishuone (på finska).

Tilläggsupplysningar:
Expertchef, ekonom Maarit Lindström, OP-Pohjola, tfn 040 531 8262

OP-Pohjola-gruppen är Finlands största finansgrupp och erbjuder sina kunder en
unik helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster. Gruppens
grunduppgift är att främja en bestående ekonomisk framgång, välfärd och
trygghet för ägarkunderna, kunderna och omvärlden. OP-Pohjola-gruppens mål är
att erbjuda marknadens bästa och mångsidigaste helhet av
koncentreringsförmåner. Gruppen utgörs av cirka 180 andelsbanker samt
gruppens centralinstitut OP-Pohjola anl med dotterföretag och närstående
företag, av vilka det största är börsnoterade Pohjola Bank Abp. Gruppen har
12 000 anställda. OP-Pohjolas resultat före skatt uppgick 2013 till 705
miljoner euro och gruppens balansomslutning 31.12.2013 till 101 miljarder
euro. Gruppen har 4,3 miljoner kunder. www.op.fi

Bilaga till meddelandet om förmågan att förstå finansiell information
http://hugin.info/142911/R/1784404/611424.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1784404

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.