Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: Tulos ennen veroja 858 miljoonaa euroa – asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat vahvasti

OP Ryhmä
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021
Pörssitiedote 27.10.2021 klo 9.00

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: Tulos ennen veroja 858 miljoonaa euroa – asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat vahvasti

 • Tulos ennen veroja parani 63 % 858 miljoonaan euroon (526).
 • Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat yhteensä 7 % 2 274 miljoonaan euroon (2 116). Korkokate kasvoi 1 % 971 miljoonaan euroon (960), vakuutuskate 14 % 542 miljoonaan euroon (476) ja nettopalkkiotuotot 12 % 761 miljoonaan euroon (679).
 • Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat vertailukaudesta 128 miljoonaa euroa 204 miljoonaan euroon (76).
 • Yhteensä tuotot kasvoivat 14 % 2 573 miljoonaan euroon (2 268).
 • Kulut, 1 420 miljoonaa euroa (1 414), olivat vertailukauden tasolla.
 • Saamisten arvonalentumiset, 95 miljoonaa euroa (183), olivat 0,13 % (0,25) luotto- ja takauskannasta. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia kasvattivat koronaviruspandemian vaikutukset luottokannan laatuun ja sääntelymuutoksesta johtuva maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto.
 • OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 1 % 95 miljardiin euroon (94) ja talletukset 6 % 75 miljardiin euroon (71).
 • CET1-vakavaraisuus oli 19,0 % (18,9).
 • Vähittäispankin tulos ennen veroja parani 224 miljoonaan euroon (100). Korkokate kasvoi 3 % ja nettopalkkiotuotot 8 %. Saamisten arvonalentumiset laskivat 48 miljoonaa euroa 70 miljoonaan euroon (118). Luottokanta kasvoi vuodessa 2 % ja talletukset 6 %.
 • Yrityspankin tulos ennen veroja parani 356 miljoonaan euroon (221). Korkokate kasvoi 3 %, nettopalkkiotuotot 38 % ja sijoitustoiminnan nettotuotot 23 %. Saamisten arvonalentumiset laskivat 41 miljoonaa euroa 25 miljoonaan euroon (66).
 • Vakuutuksen tulos ennen veroja parani 380 miljoonaan euroon (195). Vakuutuskate kasvoi 14 % 552 miljoonaan euroon (485). Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 127 miljoonaa euroa 135 miljoonaan euroon (8). Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 81,8 %:iin (86,0).
 • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli -70 miljoonaa euroa (39). Vertailukaudella Vallilan kiinteistön myynti paransi tulosta 96 miljoonaa euroa.
 • Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset olivat 157 miljoonaa euroa (194). OP-bonusten kertymiseen tehtiin muutoksia 1.11.2020 alkaen.
 • OP Ryhmä maksoi Tuotto-osuuksien korot vuodelta 2020 Tuotto-osuuksien haltijoille 4.10.2021. OP Ryhmä on noudattanut voitonjaossaan EKP:n suositusta, jonka voimassaolo päättyi 30.9.2021.
 • OP Ryhmään kuuluva Pohjola Vakuutus Oy myy Pohjola Sairaala Oy:n Pihlajalinna Terveys Oy:lle 31,8 miljoonalla eurolla. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.
 • OP Ryhmä paransi tulosnäkymiään vuodelle 2021 pörssitiedotteella 16.8.2021. Vuoden 2021 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan suuremmaksi kuin vuoden 2020 tulos. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Loppuvuoden näkymät”.

OP Ryhmän avainlukuja

  1–9/2021 1–9/2020 Muutos, % 1–12/2020
Tulos ennen veroja, milj. € 858 526 63,1 785
Vähittäispankki 224 100 123,3 115
Yrityspankki 356 221 60,6 349
Vakuutus 380 195 95,4 348
Muu toiminta -70 39 -278,8 3
Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille, milj. € -157 -194 - -255
   
Författare GlobeNewswire