Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

OP Yrityspankki Oyj: OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-30.9.2017

OP Företagsbanken Abp

Delårsrapport 1.1-30.9.2017
1.11.2017 kl. 09.00

OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-30.9.2017

* Koncernens resultat före skatt var 392 miljoner euro (400). Räntabiliteten
på eget kapital var 10,4 procent (11,1).
* Bankrörelsens resultat före skatt ökade till 256 miljoner euro (189) då
nettointäkterna från placeringsverksamheten och räntenettot ökat.
Utlåningen ökade på ett år med 11,0 procent till 19,4 miljarder euro.
Kostnads-intäktsrelationen var 30,8 procent (34,6).
* Skadeförsäkringens resultat före skatt minskade till 125 miljoner euro
(199). Tidigareläggningen av planen för sänkningen av diskonteringsräntan
och den svaga skadeutvecklingen under början av året försvagade
försäkringsnettot och den operativa totalkostnadsprocenten, som var 97,0
procent (86,5). Nettointäkterna från placeringar till verkligt värde var
119 miljoner euro (18).
* Resultatet före skatt för Övrig rörelse var 11 miljoner euro (11).
Likviditeten och tillgången på finansiering förblev goda.
* CET1-kapitaltäckningen var 14,5 procent (14,9). Målet är 15 procent.
* Till ny chefdirektör för OP Gruppen har valts juris magister, MBA och
teknologie doktor Timo Ritakallio. I och med utnämningen blir han
ordförande för OP Företagsbanken Abp:s styrelse. Hans uppdrag börjar i mars
2018.
* Ändring i utsikterna: OP Företagsbankskoncernens resultat före skatt väntas
bli ungefär lika stort som (tidigare: lika stort som eller mindre än)
resultatet före skatt 2016.

------------------------------------------------------------------------
| 1 1 Förändring, % 1-12/2016 |
| - - |
| 9/2017 9/2016 |
| Resultat före skatt, milj. e |
| Bankrörelse 256 189 35,4 260 |
| Skadeförsäkring 125 199 -37,5 231 |
| Övrig rörelse 11 11 1,8 13 |
| Koncernen totalt 392 400 -21,9 504 |
------------------------------------------------------------------------
Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder
2016. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som
jämförelsetal använts talet vid slutet av 2016 om inte annat nämns.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ekonomiska mål 30.9.2017 31.12.2016 Mål |
| Kundupplevelse, NPS (-100-+100) 67 58 70, på sikt 90 |
| CET1-kapitaltäckning, % 14,5 14,9 15 |
| Avkastning på ekonomiskt kapitalkrav, % 16,4 17,0 22 |
| Kostnader för nuvarande affärsrörelse*, milj. e 513 471 Kostnaderna 2020 under kostnaderna 2015 |
| |
| (475) |
| Utdelningsförhållande av räkenskapsperiodens resultat, % - 50,4 50 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Kostnaderna för hälso- och välbefinnanderörelsen har dragits av från
kostnaderna

Utsikter för återstoden av året

Den globala ekonomin utvecklades fortfarande positivt under det tredje
kvartalet. Inom euroområdet har ekonomin vuxit något bättre än väntat, men
inflationen har hållits måttfull och ränteutsikterna låga. Den finländska
ekonomin fortsatte att växa starkt och brett. Den positiva trenden i ekonomin
håller på att förstärkas ytterligare. Förbättringen i sysselsättningsläget
stöder hushållens förtroende, och företagens förbättrade lönsamhet leder till
ökade investeringar. Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen fortsätter under
den närmaste tiden. I synnerhet de geopolitiska riskerna kastar en skugga
över utsikterna. En risk i Finland är att den ekonomiska tillväxten på längre
sikt blir blygsam, om man inte lyckas driva igenom tillräckliga reformer för
att höja sysselsättningsgraden.

Finansbranschen har anpassat sig bra till den nya omvärlden med låga räntor.
De låga marknadsräntorna har bromsat upp tillväxten i bankernas räntenetto
och försämrat intäkterna från försäkringsbolagens ränteplaceringar, men också
förbättrat kundernas kreditbetalningsförmåga. Nedskrivningarna har förblivit
små trots att perioden med långsam tillväxt redan har varat i flera år. De
viktigaste strategiska riskerna inom finansbranschen förknippas för
närvarande med förändringen i kundbeteendet, digitaliseringen i omvärlden och
den allt mer invecklade regleringen. Brytningsskedet i branschen hotar att
under de närmaste åren bromsa upp tillväxten och bryta ner intäkterna.
Finansbranschen står under de närmaste åren inför ett kraftigt behov av att
förnyas. Förändringarna i omvärlden ökar vikten av en långsiktig förnyelse
samt betydelsen av att styra lönsamheten och kapitaltäckningen.

OP Företagsbankskoncernens resultat före skatt väntas bli ungefär lika stort
som (tidigare: lika stort som eller mindre än) resultatet före skatt 2016. De
viktigaste osäkerhetsfaktorerna i resultatutvecklingen ansluter sig till
förändringar i ränte- och placeringsmiljön, utvecklingen för
nedskrivningarna, tillväxttakten i affärsverksamheten och storskadornas
inverkan på försäkringsersättningarna.

Alla bedömningar som presenteras i den här delårsrapporten grundar sig på de
rådande åsikterna om utvecklingen av omvärlden, OP Företagsbankskoncernen och
dess funktioner och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Helsingfors 1.11.2017

OP Företagsbanken Abp

Styrelsen

Finansiell information 2018

OP Företagsbanken Abp offentliggör följande finansiella information på basis
av sin regelbundna informationsskyldighet i egenskap av emittent av
värdepapper:

Bokslutskommunikén 2017 och delårsrapporterna 2018 offentliggörs följande
dagar:

Bokslutskommuniké 1.1-31.12.2017 8.2.2018
Delårsrapport 1.1-31.3.2018 3.5.2018
Delårsrapport 1.1-30.6.2018 1.8.2018
Delårsrapport 1.1-30.9.2018 31.10.2018

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsingfors

London Stock Exchange

SIX Swiss Exchange
Centrala medier
www.op.fi

Närmare upplysningar:

Verkställande direktör Jouko Pölönen, tfn 010 253 2691
Kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, tfn 010 252 8394

OP Företagsbanken Abp är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP
Gruppen. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OPs
upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken,
OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt OPs övriga
medlemskreditinstitut har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras
skulder och åtaganden.
OP Företagsbanken är också centralbank för OP.

OP Företagsbanken Abp delårsrapport Q3 2017
http://hugin.info/142911/R/2146319/822994.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: OP Yrityspankki Oyj via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.