Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-02

OP Yrityspankki Oyj: OP Yrityspankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016

OP Yrityspankki Oyj
Pörssitiedote 2.2.2017 klo 09.00
Tilinpäätöstiedote

OP Yrityspankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016

* Konsernin tulos ennen veroja oli 504 miljoonaa euroa (625). Oman pääoman
tuotto oli 10,4 % (14,8).
* Pankkitoiminnan tulos ennen veroja pieneni 260 miljoonaan euroon (334)
sijoitustoiminnan nettotuottojen laskettua. Luottokanta kasvoi
katsauskaudella 9,7% 18,0 miljardiin euroon (16,4). Kulu-tuotto-suhde oli
32,8 prosenttia (27,4).
* Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja pieneni 231 miljoonaan euroon (267)
sijoitustoiminnan nettotuottojen laskettua. Operatiivinen yhdistetty
kulusuhde oli 87,6% (87,3).
* Muun toiminnan tulos ennen veroja oli 13 miljoonaa euroa (23). Maksuvalmius
ja rahoituksen saatavuus säilyivät hyvänä.
* CET1-vakavaraisuus oli 14,9 % (14,1). Tavoite on 15 %.
* Taloudelliset tavoitteet päivitettiin OP 2016 -strategian mukaiseksi.
* Vuoden 2017 näkymät: OP Yrityspankki -konsernin tuloksen ennen veroja
vuonna 2017 odotetaan jäävän saman tasoiseksi tai pienemmäksi kuin vuonna
2016.

--------------------------------------------------------
| 1 1 Muutos, % |
| -12/2016 -12/ |
| 2015 |
| Tulos ennen veroja, milj. e |
| Pankkitoiminta 260 334 -22,1 |
| Vahinkovakuutus 231 267 -13,2 |
| Muu toiminta 13 23 -44,5 |
| Konserni yhteensä 504 625 -19,4 |
--------------------------------------------------------
Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2015 vastaavien jaksojen jatkuvien
toimintojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien
vertailulukuna on käytetty vuoden 2015 lopun tilannetta, ellei toisin
mainita.

------------------------------------------------------------------------------------------
| Taloudelliset tavoitteet 1-12/2016 1 Tavoite |
| -12/ |
| 2015 |
| Asiakaskokemus, NPS (-100-+100) 58 70, yli ajan 90 |
| CET1-vakavaraisuus, % 14,9 14,1 15 |
| Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % 17,0 21,6 22 |
| Nykyliiketoiminnan kulut, milj. e 471 475 Kulutaso 2019 alle 2015 tason |
| Osinkosuhde tilikauden tuloksesta, % * 50,4 30 50 |
------------------------------------------------------------------------------------------
* Hallituksen esitys

Vuoden 2017 näkymät

Suomen talous elpyi viime vuonna erityisesti kulutuksen ja rakentamisen
vedolla. Vuoden aikana epävarmuutta lisäsi erityisesti Britannian
kansanäänestyksen tulos erota Euroopan Unionista. Epävarmuus jäi kuitenkin
lyhytaikaiseksi. Loppuvuonna luottamus talouteen jälleen vahvistui. Suomessa
erityisesti kuluttajien luottamus nousi, mitä auttoi työttömyyden aleneminen.
Asuntomarkkinat piristyivät, ja asuntojen hinnat nousivat maltillisesti.
Maailmantalouden kasvun odotetaan elpyvän hieman, mikä yhdessä
kilpailukykytoimien kanssa tukee vähitellen Suomen vientiä. Suomen talouden
kasvu jatkuu verrattain vakaana aiempaa laajemmalla pohjalla. Talouden
näkymiä varjostaa edelleen poliittinen epävarmuus niin vientimarkkinoilla
kuin osin myös kotimaassa.

Matala markkinakorkotaso rasittaa pankkien korkokatteita ja heikentää
vakuutusyhteisöjen sijoitustuottoja, mutta se tukee toisaalta asiakkaiden
luotonhoitokykyä. Pankkitoiminnan arvonalentumisten määrä on ollut vähäinen
pitkään jatkuneesta hitaasta talouskasvusta huolimatta. Finanssialan
varautuminen asiakaskäyttäytymisen muuttumiseen ja digitalisoitumisen
asettamiin haasteisiin kasvattavat olennaisesti lähivuosina koko toimialan
uudistumistarvetta. Toimialamurros uhkaa tulevina vuosina rapauttaa myös
tuottokertymää. Toimintaympäristön muutokset korostavat pitkäjänteisen
toiminnan tehokkuuden, kannattavuuden ja vakavaraisuuden johtamisen
merkitystä.

OP Yrityspankki -konsernin tuloksen ennen veroja vuonna 2017 odotetaan jäävän
saman tasoiseksi tai pienemmäksi kuin vuonna 2016. Tuloskehityksen
merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät korko- ja sijoitusympäristön
muutoksiin, arvonalentumisten kehitykseen, liiketoiminnan kasvuvauhtiin ja
suurvahinkojen vaikutuksesta korvausmenoon.

Kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen
näkemykseen toimintaympäristön, OP Yrityspankki -konsernin ja sen eri
toimintojen kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin
erilaiset.

Helsingissä 2.2.2017

OP Yrityspankki Oyj

Hallitus

Taloudellinen informaatio 2017

Arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvoitteen perusteella
OP Yrityspankki Oyj julkaisee seuraavan taloudellisen informaation:

Vuoden 2017 osavuosikatsausten julkaisupäivät:

---------------------------------------------
| Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017 27.4.2017 |
| Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2017 2.8.2017 |
| Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017 1.11.2017 |
---------------------------------------------
JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.op.fi, www.pohjola.fi

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen, puh. 010 253 2691
Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, puh. 010 252 8394

OP Yrityspankki Oyj on osa Suomen johtavaa asiakasomisteista finanssiryhmää,
OP Ryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OPn
varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki,
OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OPn
jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa
toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OPn
keskuspankkina.

OP Yrityspankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016
http://hugin.info/142911/R/2075395/780367.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: OP Yrityspankki Oyj via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.