Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-27

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

OP Yrityspankki Oyj
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021
Pörssitiedote 27.10.2021 klo 09.00

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

  • Konsernin tulos ennen veroja parani 469 miljoonaan euroon (319). Tuotot yhteensä kasvoivat 24 prosenttia 1 037 miljoonaan euroon (838). Sijoitustoiminnan tuotot, 214 miljoonaa euroa, kasvoivat vertailukaudesta 76 miljoonaa euroa. Vakuutuskate kasvoi 14 prosenttia 528 miljoonaan euroon (463). Korkokate laski 4 prosenttia 235 miljoonaan euroon (244). Kulut yhteensä kasvoivat 10 prosenttia 519 miljoonaan euroon (473). Saamisten arvonalentumiset olivat 25 miljoonaa euroa (65).
  • Yrityspankin tulos ennen veroja parani 279 miljoonaan euroon (194). Tuotot yhteensä kasvoivat 63 miljoonaa euroa 498 miljoonaan euroon (434). Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 128 miljoonaan euroon (104) ja korkokate 306 miljoonaan euroon (298). Tulosta vahvisti lisäksi saamisten arvonalentumisten pienentyminen. Luottokanta supistui vuodessa 0,5 prosenttia 24,4 miljardiin euroon (24,6).
  • Vakuutuksen tulos ennen veroja parani 282 miljoonaan euroon (169). Vakuutuskate kasvoi 14 prosenttia 529 miljoonaan euroon (463). Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 83 miljoonaan euroon (21). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 81,8 prosenttiin (86,0).
  • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli -92 miljoonaa euroa (-43). Maksuvalmius säilyi vahvana.
  • Konsernin CET1-vakavaraisuus oli 14,8 prosenttia (15,1).
  • OP Yrityspankki Oyj:n hallitus hyväksyi 2.7.2021 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan OP Yrityspankki Oyj:n tytäryhtiön, Pohjola Vakuutus Oy:n, osakkeet siirretään OP Osuuskunnan suoraan omistukseen. Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 29.11.2021. Osittaisjakautumisen jälkeen OP Yrityspankki Oyj harjoittaa yrityspankki- ja keskuspankkiliiketoimintaa.
  • OP Yrityspankin tytäryhtiö Pohjola Vakuutus Oy myy Pohjola Sairaala Oy:n Pihlajalinna Terveys Oy:lle 31,8 miljoonalla eurolla. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.
  • OP Yrityspankki Oyj:n hallitus on 27.10.2021 tehnyt päätöksen, jonka mukaan OP Yrityspankki Oyj myy OP Säilytys Oy:n koko osakekannan OP Osuuskunnalle. Suunniteltujen rakennejärjestelyiden toteuduttua OP Yrityspankki Oyj:lle ei enää muodostu raportoitavaa konsernia.
Tulos ennen veroja, milj. € 1–9/2021 1–9/2020 Muutos, % 1–12/2020
Yrityspankki 279 194 43,8 301
Vakuutus 282 169 66,7 288
Muu toiminta -92 -43 - -58
Konserni yhteensä 469 319 47,2 529
         
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,1 7,6 2,4 9,2
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,55 0,45 0,10
Författare GlobeNewswire