Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-28

OP Yrityspankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

OP Yrityspankki Oyj
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021
Pörssitiedote 28.7.2021 klo 09.00

OP Yrityspankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

  • Konsernin tulos ennen veroja parani 308 miljoonaan euroon (138). Tuotot yhteensä kasvoivat 44 prosenttia 702 miljoonaan euroon (488). Sijoitustoiminnan tuotot, 157 miljoonaa euroa, kasvoivat vertailukaudesta 83 miljoonaa euroa. Vakuutuskate kasvoi 11 prosenttia 320 miljoonaan euroon (288). Saamisten arvonalentumisia palautui 12 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella ne heikensivät tulosta 67 miljoonaa euroa. Kulut yhteensä kasvoivat 10 prosenttia 363 miljoonaan euroon (330). Korkokate laski 7 prosenttia 153 miljoonaan euroon (165).
  • Yrityspankin tulos ennen veroja parani 219 miljoonaan euroon (89). Tuotot yhteensä kasvoivat 65 miljoonaa euroa 348 miljoonaan euroon (282). Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 94 miljoonaan euroon (59). Tulosta vahvisti lisäksi saamisten arvonalentumisten pienentyminen. Korkokate oli 203 miljoonaa euroa (202). Luottokanta supistui vuodessa 1 prosentin 24,4 miljardiin euroon (24,7).
  • Vakuutuksen tulos ennen veroja parani 158 miljoonaan euroon (86). Vakuutuskate kasvoi 11 prosenttia 320 miljoonaan euroon (288). Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 60 miljoonaan euroon (13). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 86,2 prosenttiin (89,3).
  • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli -69 miljoonaa euroa (-36). Maksuvalmius säilyi vahvana.
  • Konsernin CET1-vakavaraisuus oli 14,3 prosenttia (15,1).
  • OP Yrityspankki Oyj:n hallitus hyväksyi 2.7.2021 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan OP Yrityspankki Oyj:n tytäryhtiön, Pohjola Vakuutus Oy:n, osakkeet siirretään OP Osuuskunnan suoraan omistukseen. Suunnitelman mukaan jakautuminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 loppuun mennessä.
  • OP Yrityspankin tytäryhtiö Pohjola Vakuutus Oy myy Pohjola Sairaala Oy:n Pihlajalinna Terveys Oy:lle 31,8 miljoonalla eurolla. Yrityskaupan yhteydessä Pohjola Vakuutus ja Pihlajalinna solmivat pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen terveyspalveluiden tuottamisesta Pohjola Vakuutuksen asiakkaille. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.
Tulos ennen veroja, milj. e 1–6/2021 1–6/2020 Muutos, % 1–12/2020
Yrityspankki 219 89 147,2 301
Vakuutus 158 86 83,2 288
Muu toiminta -69 -36 - -58
Konserni yhteensä 308 138 122,6 529
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,1 5,2 4,9* 9,2
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,55 0,30 0,25* 0,55
  30.6.2021 30.6.2020 Muutos, % 31.12.2020
...
Författare GlobeNewswire