Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-23

OPCON: Opcon: Beslut om tilldelning i riktad nyemission av 30 m aktier à 0,57 kr till Kinesiska Snowman

Opcons styrelse har beslutat om tilldelning av totalt 30 000 000
aktier à 0,57 kr/aktie till Hong Kong Snowman Technology Ltd.
Beslutet följer av tidigare beslut om att rikta totalt 30 000 000
aktier à 0,57 kr/aktie till Hong Kong Snowman Technology Ltd. som är
ett helägt dotterbolag till Fuijan Snowman, Co. Ltd., Fuzhou, Fuijan,
Kina.

Det totala antalet utestående aktier i Opcon Aktiebolag (publ) kommer
efter registrering av de 30 000 000 aktierna samt de 4 385 965 som
samtidigt riktas till GEM Global Yield Fund Ltd. att uppgå till 378
800 110.

Sedan sommaren 2011 har energi- och miljöteknikkoncernen Opcons Center
of Excellence för kompressorteknik Svenska Rotor Maskiner (SRM)
bedrivit ett allt närmare samarbete med Snowman i Kina vad gäller
utveckling av främst moderna energieffektiva kylkompressorer för
tillverkning i Kina. Snowman gick också under 2013 in som 10
procentig ägare av Opcon och ökar nu alltså sitt ägande ytterligare.
Under 2013 nära tredubblades också Opcons försäljningen av utveckling
av skruvkompressorer för Snowmans räkning.

Emissionen syftar till att ytterligare stärka utvecklingen av det
långsiktiga strategiska samarbete som inletts samt att knyta bolagen
än närmare varandra. Samtidigt stärker det Opcons finansiella
ställning och bidrar till att skapa utrymme för de satsningar som nu
genomförs med bland annat en marin version av Opcon Powerbox.

- Vår relation till Snowman har stärkts avsevärt under året och vi planerar nu för omfattande affärer med varandra under lång tid framåt. Det gäller såväl ytterligare utveckling som de affärer som blir ett resultat av det licensavtal som redan tecknats, men även andra områden där vi vill få ut vår teknik på den kinesiska marknaden i samarbete med den starka partner som Snowman är. Med vad vi ser av Snowmans planer och satsning framåt så är det möjligt att detta licensavtal kan bli SRMs kanske största och enskilt viktigaste någonsin där Snowmans framgång också blir vår framgång, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

- Den teknik som SRM och Opcon utvecklat och utvecklar är världsledande och en avgörande del i vårt erbjudande till våra kunder. Med våra investeringar i Opcon så vill vi stärka bolaget och säkra och lägga grund för en långsiktig fortsättning av det mycket goda samarbete som vi inlett där SRM och Opcon är och kommer att vara av strategisk betydelse för oss. En förstklassig utveckling av energi- och miljöteknik är idag av yttersta intresse för Kina och för Snowman som bolag, säger Rujie Lin, vd och koncernchef Fuijan Snowman, Co. Ltd.

Priset har fastställts till 0,57 kr per aktie. Emissionen tillför
Opcon 17.100.000 kronor före kostnader.

Bolagets aktiekapital ökas genom emissionen med 37.500.000 kronor. Då
teckningskursen i emissionen fastställts till ett belopp
understigande aktiernas kvotvärde ska 20.400.000 kronor tillföras
bolagets aktiekapital genom överföring från övrigt eget kapital.

Hong Kong Snowman Technology Ltd. är ett helägt dotterbolag till
Fuijan Snowman Co. Ltd, Fuzhou, Fuijan, Kina. Fuijan Snowman Co. Ltd
bildades år 2000 och är noterade på Shenzenbörsen. Koncernen har ca
650 anställda. Bolaget är en av Kinas största aktörer inom
industriell kyla. Primärt marknadsförs varor och tjänster under
varumärket Snowkey.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45
00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar
och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och
resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet
anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
Koncernen har ett affärsområde:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme,
bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar,
pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam etc,
hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering,
rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Svenska Rotor Maskiner (SRM) är Opcons Center of Excellence för
kompressorteknik. SRM firade år 2008 100 år av industrialisering och
utveckling av teknik för effektiv och resurssnål energianvändning.
SRM bildades redan 1908 som AB Ljungströms Ångturbin, för att
utveckla den dubbelroterande ångturbin som uppfunnits av Birger
Ljungström och som senare såldes till det som idag är
turbintillverkaren Siemens Industrial Turbomachinery AB. SRM har
under hundra år utvecklat en rad produkter för världsmarknaden och
har ända sedan 30-talet utvecklat kompressortekniken med stora
licenstagare som Howden, Kobe Steel, Atlas Copco, IR, Carrier, York,
Trane, Kobelco m.fl. Den tekniska grunden utgör idag en viktig del i
affärsområdet Renewable Energys satsning på Waste Heat Recovery och
produktion av el ur spillvärme med bland annat Opcon Powerbox.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opcon/r/opcon--beslut-om-tilldelning-i-riktad-...
http://mb.cision.com/Main/494/9556225/223770.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.