Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-23

OPCON: Opcon: Genomför riktad nyemission om 4.385.965  aktier till en kurs av 0,57 kr/aktie

Opcons styrelse har med stöd av bemyndigande från årsstämman beslutat
att genomföra en riktad nyemission av totalt 4.385.965 aktier à 0,57
kr/aktie. Emissionen riktas till GEM Global Yield Fund Ltd.

Det totala antalet utestående aktier i Opcon Aktiebolag (publ) kommer
efter registrering av denna nyemission samt nyemissionen av 30 m
aktier till Snowman som genomförs samtidigt att uppgå till 378 800
110.

Under 2011 tecknade Opcon AB ett avtal med GEM Investment Advisers,
Inc. och GEM Global Yield Fund Ltd. om en finansieringsfacilitet
"equity-line" på upp till 250 mkr över 36 månader. Avtalet tecknades
för att stärka bolaget och säkra tillgången till kapital över tid och
ger Opcon möjlighet att successivt ta in kapital mot rätt att teckna
aktier i nyemission. Opcon har tidigare utnyttjat ca 20 mkr av ramen.

För att lösgöra kapital och stärka bolagets finansiella ställning
ytterligare genomför Opcon nu en riktad nyemission av sammanlagt
4.385.965 aktier till GEM. Priset har fastställts till detsamma som i
den emission som samtidigt genomförs till Snowman, 0,57 kr per aktie
och tillför Opcon 2.500.000 kr som kvittas mot skuld.

Aktierna har tecknats och tilldelats GEM Global Yield Fund Ltd.

Bolagets aktiekapital kommer genom emissionen ökas med 5.482.456,25
kronor. Då teckningskursen i emissionen fastställts till ett belopp
understigande aktiernas kvotvärde ska 2.982.456,20 kronor tillföras
bolagets aktiekapital genom överföring från bolagets övriga eget
kapital.

Samtidigt har Opcon AB avtalat om att förlänga
finansieringsfaciliteten med ytterligare 24 månader. Efter
nyemissionen kvarstår ca 227 mkr av ramen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45
00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar
och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och
resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet
anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
Koncernen har ett affärsområde:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme,
bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar,
pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam etc,
hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering,
rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opcon/r/opcon--genomfor-riktad-nyemission-om-4...
http://mb.cision.com/Main/494/9556228/223773.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.