Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-17

OPCON: Opcon: har erhållit 15 % av köpeskillingen för försäljning av kompressor- och Waste Heat Recovery verksamheten

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har i enlighet med det
aktieöverlåtelseavtal som tecknats om försäljning av huvuddelen av
koncernens verksamhet inom kompressorteknologi och Waste Heat
Recovery till den kinesiska fonden Shanghai XingXueKang Investment
Partnership, erhållit 15 % av köpeskillingen.

Köpeskillingen uppgår till 400 m SEK. Enligt avtalet skulle 15 % av
köpeskillingen, 60 m SEK, erläggas kontant senast 20 arbetsdagar
efter att avtalet trätt i kraft. Avtalet trädde i kraft den 24 juli
2015 efter godkännande av investeringskommittén i det
investeringsbolag som kontrollerar köparen samt ett enhälligt
godkännande av en extra bolagsstämma i Opcon AB.

Resterande 85 % av köpeskillingen skall erläggas kontant vid
avslutning av affären (closing) som förväntas ske den 30 september
2015 då köparen tillträder de överlåtna aktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45
00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncen som utvecklar, producerar
och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och
resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland, Storbritannien och Kina.
Antalet anställda är cirka 140. Aktien är noterad på Nasdaq OMX
Stockholm. Koncernen har ett affärsområde:

Renewable Energy arbetar med kompressorteknik, framställning av el ur
spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar,
pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam och
annan återvinningsindustri, hanteringssystem för naturgas,
industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt
luftsystem för bränsleceller.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska
offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller
svensk lag om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 17 augusti
2015, ca kl 10:30 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opcon/r/opcon--har-erhallit-15---av-kopeskilli...
http://mb.cision.com/Main/494/9814447/408308.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.