Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-09

OPCON: Opcon: Slutför riktad nyemission om 30 m aktier à 0,57 kr/aktie till kinesiska Snowman

Opcon har nu slutfört den riktade nyemission till Hong Kong Snowman
Technology Ltd. som beslutades i februari 2014.

Emissionen som genomfördes med stöd av bemyndigande från årsstämman
bestod av totalt 30 000 000 aktier à 0,57 kr/aktie och har tillfört
bolaget 17,1 mkr.

Det totala antalet utestående aktier i Opcon Aktiebolag (publ) uppgår
till 374 414 145.

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har nu slutfört den riktade
nyemissionen av 30 miljoner aktier à 0,57 kr/aktie till Hong Kong
Snowman Technology Ltd. efter att aktierna registrerats av
bolagsverket och idag överförts till Snowman. Emissionen har tillfört
Opcon 17,1 mkr.

Sedan sommaren 2011 har Opcon's Center of Excellence för
kompressorteknik Svenska Rotor Maskiner (SRM) bedrivit ett allt
närmare samarbete med Snowman i Kina vad gäller utveckling av främst
moderna energieffektiva kylkompressorer för tillverkning i Kina. Bara
under 2013 har försäljningen av utveckling av skruvkompressorer för
Snowmans räkning nära tredubblats. Snowman gick också under 2013 in
som 10 procentig ägare av Opcon. I och med denna emission ökar de
sitt ägande ytterligare.

Emissionen syftar till att ytterligare stärka utvecklingen av det
långsiktiga strategiska samarbete som inletts samt att knyta bolagen
än närmare varandra. Samtidigt stärker det Opcons finansiella
ställning och bidrar till att skapa utrymme för de satsningar som nu
genomförs med bland annat en marin version av Opcon Powerbox.

Bolagets aktiekapital har genom emissionen ökats med 37.500.000
kronor. Då teckningskursen i emissionen fastställts till ett belopp
understigande aktiernas kvotvärde har 20.400.000 kronor tillförts
bolagets aktiekapital genom överföring från övrigt eget kapital.

Hong Kong Snowman Technology Ltd. är ett helägt dotterbolag till
Fuijan Snowman Co. Ltd, Fuzhou, Fuijan, Kina. Fuijan Snowman Co. Ltd
bildades år 2000 och är noterade på Shenzenbörsen. Koncernen har ca
650 anställda. Bolaget är en av Kinas största aktörer inom
industriell kyla. Primärt marknadsförs varor och tjänster under
varumärket Snowkey.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45
00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncen som utvecklar, producerar
och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och
resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet
anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
Koncernen har ett affärsområde:

Renewable Energy arbetar med kompressorteknik, framställning av el ur
spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar,
pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam och
annan återvinningsindustri, hanteringssystem för naturgas,
industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt
luftsystem för bränsleceller.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opcon/r/opcon--slutfor-riktad-nyemission-om-30...
http://mb.cision.com/Main/494/9566725/231533.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.