Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-15

OPCON: Trention (tidigare Opcon): Ändring av tidigare presenterad resultaträkning i bokslutskommuniké för 2015

PRESSMEDDELANDE 2016-04-15 Stockholm

Trention har konstaterat att bolaget i den bokslutskommuniké som
presenterats över 2015 inte behandlat reavinsten från försäljningen
av verksamheten inom Kompressorteknologi och Waste Heat Recovery i
överensstämmelse med IFRS 5.

I Trentions bokslutskommuniké som publicerades den 22 februari 2016
behandlades reavinsten från försäljningen om 167,2 mkr som övrig
intäkt i resultaträkningen. Enligt IFRS 5 skall reavinsten istället
klassificeras som resultat från avyttrad verksamhet i
resultaträkningen.

Bolaget kommer därför i den årsredovisning som ska avges inom kort
ändra en rad resultatmått. Ändringen påverkar inte periodens
resultat, men innebär förändringar i fördelningen av resultat mellan
resultat från kvarvarande verksamhet och resultat från avyttrad
verksamhet.

Ändringen påverkar inte balansräkningen och därmed inte den
finansiella nettofordran i koncernen som 2015-12-31 uppgick till
329,9 mkr.

Nedanstående tabell redogör för de huvudsakliga förändringarna som
ändringen medför i årsredovisningen jämfört med bokslutskommunikén.

[image]
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45
00, 070-592 54 53

Trention AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61, e-post: info@trention.se
www.trention.se
Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och
miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system
och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål
energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i
Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Antalet anställda är cirka 115. Aktien är noterad på Nasdaq OMX
Stockholm under tickern OPCO (under ändring till TRENT).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Trention AB (publ)
ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden
och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 15 april 2016,
kl. 15.15 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opcon/r/trention--tidigare-opcon--andring-av-t...
http://mb.cision.com/Main/494/9956753/501726.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.