Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-24

OPEC: HÖJER EFTERFRÅGEPROGNOS NÅGOT PÅ LÅNG SIKT - RPT

STOCKHOLM (Direkt) Efterfrågan av olja väntas bli något högre på riktigt lång
sikt, år 2040, än tidigare.

Det skriver Opec i sin årsrapport World Oil Outlook 2018.

Utbudet av olja från länderna utanför Opec väntas öka de kommande åren,
särskilt från USA, för att sedan toppa i slutet av 2020-talet.

Opec väntar sig att den globala ekonomin kommer att växa med i genomsnitt 3,6
procent mellan 2017 och 2023, vilket kan jämföras med prognosen om 3,5
procent för 2016-2022 i den förra årsrapporten. Prognosen för den
genomsnittliga tillväxten mellan 2016-2040 sänks en aning till 3,4 procent,
från tidigare 3,5 procent.

I Opecs huvudscenario väntas den totala efterfrågan på olja öka från 97,2
miljoner fat per dag under 2017 till 101,9 miljoner fat per dag till år 2020
och 106,0 miljoner fat per dag till 2025.

Till år 2040 väntas efterfrågan öka till 111,7 miljoner fat olja per dag,
uppreviderat från 111,1 miljoner fat i den förra rapporten. Efterfrågan inom
OECD väntas sjunka, medan Opec väntar sig en måttlig stigande efterfrågan
från Eurasien och ökande efterfrågan i utvecklingsländer, där efterfrågan
väntas öka med 50 procent från 2017, från 44,4 till 66,6 miljoner fat olja
per dag.

"Drivet av en växande medelklass, hög befolkningstillväxt och starkare
ekonomisk tillväxtpotential väntas regionens efterfrågan öka med mer än 22
miljoner fat per dag", skriver Opec i rapporten.

Ytterligare en viktig observation är att efterfrågetillväxten stadigt sjunker,
från 1,6 miljoner fat per dag till 2020 till endast 0,2 miljoner fat per dag
till 2035-2040.

På utbudssidan väntas produktionen utanför Opec öka under perioden 2017-2023,
med 8,6 miljoner fat per dag, från 57,5 miljoner fat per dag till 66,1
miljoner fat per dag 2022, vilket är en högre nivå än prognosen förra året.

Efter 2022 väntas ökningstakten avta och nå en topp i slutet av 2020-talet, på
just över 67 miljoner fat per dag och sedan sjunka till 62,6 miljoner fat per
dag 2040. Bakom detta ligger framför allt att utbudet från USA väntas nå en
topp. Produktionen av råolja väntas minska från 41,8 miljoner fat per dag
2017 till 40,7 miljoner par dag 2040, med en topp på 2020-talet.

Utbudet från Opec spås öka med 10,4 miljoner fat olja per dag, från 38,9
miljoner 2017 till 49,3 miljoner fat per dag år 2040.

Efterfrågan på Olja från Opec spås minska de närmaste åren, men sedan
återhämta sig när utbudet från USA och länderna utanför Opec minskar.

Opec ser ett investeringsbehov i oljesektorn på närmare 11.000 miljarder
dollar fram till 2040.

Opecs generalsekreterare, Mohammad Barkindo, skriver i förordet till rapporten
att det kommer att krävas betydande investeringar, med tanke på utsikterna
för utbud och efterfrågan.

"Även om investeringarna ökade något 2017, jämfört med föregående två år, och
förväntningarna är högre nivåer igen 2018, är det avgörande att vi som
industri försäkrar att det finns sker adekvata investeringar i rätt tid för
att inte få ett utbudsunderskott i framtiden", skriver han.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.