Du är här

2017-05-30

OptiFreeze: Delårsrapport   2017-01-01 - 2017-03-31

Sammanfattning av Q1 2017

Följande sammanfattning avser perioden 2017-01-01 - 2017-03-31 med
jämförelseperiod 2016-01-01 - 2016-03-31

· Omsättningen för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
· Resultatet för perioden uppgår till SEK -2 370 816 SEK (-1 502 999
SEK)*

· Likvida medel uppgick till 8 203 519 SEK varav 440 514 SEK i
räntebärande placering (18 096 266 SEK resp. 440 514 SEK)

· Aktiverade utgifter uppgår till 259 354 SEK (193 733 SEK)
· Antal aktier uppgår till 8 580 000 stycken (8 580 000 stycken)
· Resultat per aktie -0,28 SEK (-0,18 SEK)
· Soliditet 87,5% (92,2%)
*Resultat inkl. periodens avskrivningar

Kommentarer från VD

Det är en stor ära för mig att få delge er alla mina första
kvartalskommentarer som ny VD för OptiFreeze. Även om jag redan
tidigare haft kontakt med min företrädare Fredrik Westman under min
tid som styrelseordförande för Vidinge Grönt, blev jag mycket
intresserad av OptiFreeze utveckling när Fredrik visade mig
forskningsresultaten i början av januari. Den intensifierade
kontakten under februari och mars ledde slutligen till min utnämning
i april. Jag ser fram emot den fantastiska resa vi har framför oss.

Innan vi går in på företagets framtida utveckling vill jag gärna
informera er alla om de framsteg som gjorts under årets första
kvartal. Ett fantastiskt arbete på avdelningen för metodutveckling
har resulterat i mycket lovande resultat i fråga om
kapacitetsutveckling och hållbarhetstider för färdigskurna äpplen,
meloner, gurkor och zucchini.

I mars beställdes nya prototyper för vakuumimpregnering (VI) och
pulserande elektriska fält (PEF) från KISAB (300 000 SEK) och
Ångpanneföreningen (800 000 SEK). Båda dessa förväntas levereras i
början av juli. Hela teamet ser med spänning fram emot att få
genomföra utförliga tester på utrustningen, som har en kapacitet på
över 1 ton behandlade frukter och grönsaker. Anläggningen kommer att
testas i vårt eget labb först och därefter ute hos en kund. Detta är
den erforderliga mängden för större bearbetning av frukt och
grönsaker.

Under april och maj har vi tillbringat en stor del av vår tid med att
definiera vår företagsvision, vårt uppdrag samt våra mål och
strategier. På marknadsföringssidan har teamet arbetat med att
utforma vår nya företagslogotyp och webbplats. Vår övergripande
strategi, vårt marknadsfokus samt dessas primära fördelar kommer att
meddelas den 9 juni. Samma dag publiceras även vår nya
företagswebbplats. En av våra uttalade strategier är att förbättra
vår kommunikation med våra aktieägare, leverantörer och kunder. Av
detta skäl kan ni framöver förväntar er mer frekventa uppdateringar i
sociala medier. Efter sommaren kommer vi att regelbundet uppdatera
företagets framsteg på vår web.

Kortfattat kommer vi att hålla er alla informerade om utvecklingen i
fråga om prototyputrustningen, vårt kommersiella fokus, samt vår
forskningsutveckling.

Lund den 30 maj 2017

Nick Kramer, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nick Kramer, VD OptiFreeze AB (publ)
+46 73 023 67 60, nick.kramer@optifreeze.se

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 maj 2017.

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form
och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas
genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en
metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan
även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och
samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya
affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag
runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker,
frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak,
form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids
forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har
sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/optifreeze/r/delarsrapport---2017-01-01---2017...
http://mb.cision.com/Main/11627/2275717/680985.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.