Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

OptiFreeze: Delårsredogörelse 2016-01-01 - 2016-09-30

Sammanfattning av Q1 - Q3 2016

Följande sammanfattning avser perioden 2016-01-01 - 2016-09-30 med
jämförelseperiod

2015-01-01 - 2015-09-30

· Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
· Resultatet för perioden uppgår till -4 909 860 SEK (-3 202 729 SEK)
· Likvida medel uppgick till 13 321 413 SEK varav 440 515 SEK i
räntebärande placering (3 494 291 SEK resp. 3 378 199 SEK)

· Aktiverade utgifter uppgår till 704 744 SEK (407 310 SEK)
· Antal aktier uppgår till 8 580 000 stycken (7 800 000 stycken)
· Resultat per aktie -0,57 SEK (-0,41 SEK)
· Soliditet 95 % (86,1 %)
Sammanfattning av Q3 2016

Följande sammanfattning avser perioden 2016-07-01 - 2016-09-30 med
jämförelseperiod

2015-07-01 - 2015-09-30

· Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
· Resultatet för perioden uppgår till -1 651 769 SEK (-1 235 282
SEK)

Kommentarer från VD

Det är nu nästan exakt två och ett halvt år sedan OptiFreeze noterades
på AktieTorget. Jag och en av grundarna av bolaget, Pär Henriksson,
framträdde på olika aktieevent och träffade aktieinvesterare för att
berätta om bolaget och vår teknologi. Många fascinerades av vår metod
för att behandla produkter som normalt inte tål nedfrysning. Vid den
tiden kunde vi behandla ett spenatblad eller en fruktkub åt gången.
Att producera några enstaka gram tog åtskilliga timmar.

Å ena sidan tycker jag att allt tagit mer tid än jag trodde vilket
såklart är frustrerande, men å andra sidan känns det fantastiskt
roligt att vi snart uppnått en viktig målsättning, nämligen att kunna
producera hundratals liter per timme. Vi befinner oss nu i en fas där
vi inom kort kommer att beställa de delar som kommer att utgöra
första generationens OptiCept. Med denna OptiCept kommer vi i ett
antal steg att kunna uppnå målet om 1 000 liter per timme.

Ibland sker det saker på vägen som förändrar förutsättningarna och som
ett litet bolag med god potential så gäller det att vara lyhörd och
ha modet att prioritera. Ett exempel är att vi lagt ner mycket arbete
i vårt samarbete med en av Skandinaviens största grönsaksproducenter
och -distributörer. Detta har lett till att vi nu har en konkret
målsättning som syftar till att introducera produkter som behandlats
med vår metod under nästkommande år. Grönsaker och frukt ska
behandlas med vår metod i syfte att förlänga hållbarheten i såväl
fryst som kylt tillstånd. Med denna partner har vi potential att nå
ut till inte bara livsmedelsproducenter, utan också en rad olika
snabbmatsrestauranger och storhushåll. Fler möjligheter uppenbarar
sig alltså.

Vi har tagit ytterligare steg framåt med vårt första
applikationsområde, frysning. Vi har nu inte bara en metod för att
frysa vissa sallader, vi kommer under nästa år även att ha en
industriell process och utrustning som möjliggör produktion av större
mängder frysta produkter. Därmed har vi möjlighet att tillsammans med
vår partner introducera fryst sallad på marknaden och förse såväl
stora som små livsmedelsproducenter, snabbmatskedjor och storhushåll
med behandlade produkter.

Likaså är det med vårt nyaste och tredje applikationsområde som
tillkom mindre än ett år sedan, torkning av bladkryddor, vilket har
stor potential på marknaden. Detta av tre skäl. För det första har de
tester vi genomfört tillsammans med en potentiell partner visat
mycket goda resultat. För det andra kommer vi under nästa år att
kunna erbjuda en god produktionskapacitet. För det tredje kan
OptiFreeze erbjuda en teknologi, som i all sin komplexitet, är enkel
för producenter att implementera samtidigt som den svarar mot ett
reellt behov, nämligen att förbättra smak, arom och färg.

Det blir alltså sällan exakt som man tänkt sig. Men i vårt fall känns
det positivt att vi har tre användningsområden, men bara en
behandlingsmaskin, OptiCept. I teorin kan alltså en
livsmedelsproducent behandla produkter för frysning, torkning och
kylning med en och samma produktionsutrustning. Det är en enorm
styrka att vi inte behöver utveckla olika produkter för olika
användningsområden.

Men framgång kräver en produktionsutrustning som kan säljas. Och i
början av 2017 ska vi ha en utrustning som har kapacitet att behandla
hundratals liter produkter. Senare under 2017 ska vi ha uppnått en
ännu större produktionskapacitet, 1 000 liter per timme.
Sammanfattningsvis kan man säga att tre applikationsområden, en
produktionsutrustning med god kapacitet samt inte minst en
samarbetspartner som kan installera vår OptiCept för att producera
och distribuera grönsaker, gör att jag känner mig trygg inför
framtiden.

Lund den 24 november 2016

Fredrik Westman, VD

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/optifreeze/r/delarsredogorelse-2016-01-01---20...
http://mb.cision.com/Main/11627/2129907/594673.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.