Du är här

2017-10-03

OptiFreeze: Företrädesemission tecknad till cirka 35,2 MSEK

Företrädesemissionen i OptiFreeze AB (publ) tecknades till cirka 35,2
miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser. Detta motsvarar en
teckningsgrad om cirka 200 procent, varav 99,4 procent tecknades med
företrädesrätt. OptiFreeze tillförs därmed cirka 17,5 miljoner kronor
före emissionskostnader.

Företrädesemissionen, som beslutades av styrelsen den 31 augusti 2017
med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, gav aktieägarna
företrädesrätt att till teckningskursen 14,30 kronor per aktie under
perioden från och med den 13 september 2017 till och med den 27
september 2017 teckna en ny aktie för sju gamla aktier som innehades
per avstämningsdagen den 8 september 2017.

Styrelseordförande Göran Hedbys kommenterar

"Emissionslikviden ger oss utrymme att verkställa vår kommunicerade
plan som bland annat innehåller finansiering av marknadsföring och
test av bolagets befintliga pilotanläggning mot ett antal presumtiva
kunder runt om i världen samt utveckling av den första
produktionslinjen och utveckling av bolagets metod i syfte att kunna
behandla allt fler slags produkter."

Teckning och tilldelning

Genom emissionen nyemitteras 1 225 714 aktier. 1 218 662 aktier (cirka
99,4 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av
företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den
3 oktober 2017. OptiFreeze tillförs därmed cirka 17,5 miljoner kronor
före emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka
2,1 miljoner kronor varav garantikostnader utgör cirka 0,6 miljoner
kronor.

Aktier och aktiekapital

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 882 514 kronor
fördelat på 9 805 714 aktier. Handel med betalda tecknade aktier
(BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats
av Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av oktober 2017.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura
Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen
Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med
anledning av emissionen.

För frågor om anmälan och teckning av aktier

Aqurat Fondkommission AB
111 22 Stockholm
Tel: 08 - 684 05 800
Fax: 08 - 684 05 801
E-post: info@aqurat.se
www.aqurat.se

För mer information

OptiFreeze AB
Göran Hedbys, styrelseordförande
Tel: 073-529 95 44
E-post: goran.hedbys@optifreeze.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OptiFreeze AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 oktober 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/optifreeze/r/foretradesemission-tecknad-till-c...
http://mb.cision.com/Main/11627/2359337/731018.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.