Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

OptiFreeze: Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Idag, den 22 augusti 2019, hölls extra bolagsstämma i OptiFreeze AB
(publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.
Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 16 juli 2019
om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 16 721,64
kronor genom nyemission av högst 185 796 aktier.

1. 1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de tecknare som anges nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning och samtidigt bredda och stärka ägarbasen.

Namn Högst antal aktier

Petr Dejmek 29 585

Arc Aroma Pure AB 88 757

Staffansgården i Trää AB 29 585

Pui Yeh Phoon 8 284

J.O Möllerström Brothers Operation 29 585

Totalt: 185 796

1. 2. För varje tecknad aktie ska erläggas 16,90 kronor. Grunden för teckningskursen är

aktiens marknadsvärde.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eda Demir Westman, VD OptiFreeze AB

Telefon: +46 70 600 67 99

E-post: eda.demir@optifreeze.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/optifreeze/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamm...
https://mb.cision.com/Main/11627/2886679/1093987.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.