Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-16

OptiMobile AB (publ): OptiMobile AB (publ) erhåller återbetalning av arbetsgivaravgifter

Efter det att OptiMobile AB (publ) ingivit begäran om rättelse av
avlämnade deklarationer avseende tidigare år har bolaget erhållit
återbetalning av ca 1,1 MSEK från Skattemyndigheten.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande

Telefon: +46 70-850 03 25

E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se

www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 februari 2020.

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa produkter som
kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som
levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform
baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi
och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och
plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet
och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter.
Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina
abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom
skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan
befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande
åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/optimobile-ab--publ-/r/optimobile-ab--publ--e...
https://mb.cision.com/Main/16787/3036700/1194968.pdf

Författare AktieTorget News