Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-17

OptiMobile AB (publ): OptiMobile tar upp brygglån och kallar till extra bolagsstämma

Inför fortsatt expansion av verksamheten avser OptiMobile AB
("OptiMobile") kalla till extra bolagsstämma för att bemyndiga
styrelsen att kunna genomföra en nyemission. För att täcka det
likviditetsbehov som uppstår fram till att den förestående emissionen
är avslutad har OptiMobile erhållit ett brygglån om drygt 1,9 MSEK.

OptiMobile avser att kalla till extra bolagsstämma för att bemyndiga
styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt
för befintliga aktieägare. De exakta villkoren för emissionen har
ännu inte fastställts men det bemyndigande som föreslås till stämman
ska uppgå till ett belopp om högst 8 MSEK.

Styrelsens bemyndigande föreslås kunna utnyttjas under tiden fram till
nästa årsstämma.

OptiMobile har inför sin planerade nyemission valt och ingått avtal
med Eminova Fondkommission som finansiell rådgivare.

Brygglån
OptiMobile har erhållit en bryggfinansiering från bolagets ägare om
drygt 1,9 MSEK, varav Katalysen & Partners AB med knappt 1,1 MSEK,
Jensen Invest AB med 0,5 MSEK och Matti Sundberg med drygt 0,3 MSEK,
för att täcka det likviditetsbehov som uppstår fram till att den
förestående emissionen är avslutad. Brygglånet löper med
marknadsmässig ränta och kommer enligt villkoren att kvittas i den
förestående emissionen.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 december 2019.

----------------------------------------------------------------------

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa produkter som
kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som
levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform
baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi
och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och
plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet
och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter.
Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina
abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom
skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan
befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande
åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/optimobile-ab--publ-/r/optimobile-tar-upp-bry...
https://mb.cision.com/Main/16787/2993221/1163357.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.