Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-15

Opus Group: Bokslutskommuniké 2018

Rapportperiod oktober - december, 2018

· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 657 MSEK (496), en
tillväxt om 32,4%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den
organiska tillväxten 8,0%.

· EBITDA uppgick till 132 MSEK (62), vilket motsvarar en
EBITDA-marginal om 19,7% (12,5).

· EBITA uppgick till 90 MSEK (32), vilket motsvarar en
EBITA-marginal om 13,3% (6,3).

· Kvartalets resultat uppgick till 34 MSEK (24) och inkluderar
valutakursdifferenser netto om 13 MSEK (-15).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 117 MSEK
(35) och Fritt kassaflöde uppgick till 58 MSEK (-26).

Rapportperiod januari - december, 2018

· Årets nettoomsättning uppgick till 2 497 MSEK (1 858), en tillväxt
om 34,4%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska
tillväxten 9,5%.

· EBITDA uppgick till 504 MSEK (308), vilket motsvarar en
EBITDA-marginal om 20,0% (16,6).

· EBITA uppgick till 358 MSEK (188), vilket motsvarar en
EBITA-marginal om 14,2% (10,1).

· Årets resultat uppgick till -6 MSEK (74) och inkluderar
valutakursdifferenser netto om -66 MSEK (-39).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 323 MSEK
(186) och Fritt kassaflöde uppgick till 84 MSEK (-41).

· Styrelsen föreslår en utdelning om 0,05 kronor per aktie (0,05).
Göteborg 15 februari 2019
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 14:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se (lothar.geilen@opusinspection.com)

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor
Relations

Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se
Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle
inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt
fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och
säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon.
Koncernen hade en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018
med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå
en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den
huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av
bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och
asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för
intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600
anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala
kontor, 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko,
Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna
produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus
aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opus-group/r/bokslutskommunike-2018,c2742176
https://mb.cision.com/Main/5106/2742176/992231.pdf
https://mb.cision.com/Public/5106/2742176/bfcff8ecab5d801c.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.