Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Opus Group: Delårsrapport (januari - september 2017)

Rapportperiod (januari - september 2017)
· Nettoomsättningen uppgick till 1 361,5 MSEK (1 266,9), en
omsättningstillväxt om 7,5 procent.

Justerat för förvärv och valutaeffekter, uppgick den organiska
omsättningstillväxten till 1,7

procent.
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 245,7 MSEK
(264,2), vilket motsvarar en

EBITDA-marginal om 18,0 procent (20,8).
· Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser (netto) om -23,7 MSEK
(19,8).

· Periodens resultat uppgick till 49,3 MSEK (63,9).
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,18 kronor (0,22).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 150,9 MSEK
(165,0).

Rapportperiod (juli - september 2017)
· Nettoomsättningen uppgick till 457,7 MSEK (419,4), en
omsättningstillväxt om 9,1 procent. Justerat

för förvärv och valutaeffekter, uppgick den organiska
omsättningstillväxten till 3,1 procent.

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 83,5 MSEK
(86,7), vilket motsvarar en

EBITDA-marginal om 18,2 procent (20,6).
· Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser (netto) om -14,9 MSEK
(9,9).

· Periodens resultat uppgick till 12,7 MSEK (11,3).
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,05 kronor (0,04).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 68,0 MSEK
(61,2).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
· Opus undertecknade en 20-årig bilprovningskoncession i
Sindhprovinsen i Pakistan.

· Opus förvärvade Farsight, en leverantör av fjärrdiagnostik och
fordonskommunikationsteknik för

fordonseftermarknaden i Nordamerika.
· Opus mottog ett tilldelningsbeslut om ett kontrakt från delstaten
New Jersey. En protest mot

denna tilldelning har lämnats in och utvärderas för närvarande av
The State of New Jersey,

Department of Treasury.
Göteborg i november 2017
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 november 2017 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se (lothar.geilen@opusinspection.com)

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor
Relations

Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se
Om Opus

Opus Group är ett teknologidrivet tillväxtföretag på bilprovnings- och
fordonsservicemarknaden. Opus har ett starkt fokus på kundservice och
innovativ teknik, utsläpps- och bilsäkerhetskontroller och
fordonsdatakommunikation. Koncernen hade en omsättning på 1 700 MSEK
under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen.
Opus plan är att dubbla omsättningen till 400 MUSD och uppnå 100 MUSD
i EBITDA år 2021. Huvuddelen av till-växten förväntas komma från
expansion inom fordonskommunikation och -serviceaffären, samt från
den internationella expansionen av bilbesiktningsaffären, med primärt
fokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har
cirka 2 000 anställda med huvudkontor i Göteborg och 30 regionala
kontor, varav 20 i USA och de övriga i Stockholm, UK, Peru, Chile,
Argentina, Mexiko, Australien och Pakistan. Opus har egna
produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus
Group AB's aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opus-group/r/delarsrapport--januari---septembe...
http://mb.cision.com/Main/5106/2387299/749175.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.