Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Opus Group: EBITDA-tillväxt om 20,7 procent under kvartalet

Rapportperiod (januari - mars 2016)

· Omsättningen uppgick till 395,1 MSEK (400,8), en minskad
omsättning om 1,4 procent före justeringar för förvärvade och
avyttrade verksamheter. Justerat för förvärvet av Drew Tech och
avyttringen av Opus Equipment uppgick omsättningstillväxten till 4,1
procent.

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 61,4 MSEK
(50,9), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 15,5 procent (12,7).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,0 MSEK
(30,6).

· Finansnettot inkluderar netto valutakursdifferenser om -8,0 MSEK
(54,2).

· Periodens resultat uppgick till 2,1 MSEK (41,6).
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,01 kronor
(0,16).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Trafikutskottet framför att regeringen inte bör införliva
EU-direktivet enligt Transportstyrelsens förslag

· Alla politiska partier står bakom trafikutskottets betänkande om
att inte ändra besiktningsintervallet till EU:s minimikrav

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se

Om Opus Group

Opus Group är ett ledande innovativt teknologifokuserat
tillväxtföretag på bilprovningsmarknaden. Bolaget har ett starkt
fokus på kundservice och innovativ teknik inom IT, utsläppskontroller
och

fordonsdatakommunikation. Koncernen hade en omsättning på 1 650 MSEK
under 2015 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen.
Opus Group har över 1 500 anställda med huvudkontor i Mölndal i
närheten av Göteborg och 25 regionala kontor, 20 i USA och de övriga
i Stockholm, Peru, Chile, Mexiko och Pakistan. Opus Group har egna
produktionsanläggningar i Hartford och Ann Arbor i USA. Opus Groups
aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opus-group/r/ebitda-tillvaxt-om-20-7-procent-u...
http://mb.cision.com/Main/5106/2007371/514608.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.