Du är här

2018-08-17

Opus Group: Halvårsrapport (januari-juni 2018)

Rapportperiod april - juni, 2018

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 651 MSEK (475), en
tillväxt om 37,1%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, uppgick
den organiska tillväxten till 11,8%.

· EBITDA uppgick till 142 MSEK (90), vilket motsvarar en
EBITDA-marginal om 21,9% (19,0).

· EBITA uppgick till 108 MSEK (60), vilket motsvarar en
EBITA-marginal om 16,6% (12,6).

· Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser om -48 MSEK (-8).
Den övergripande delen av periodens valutakursförlust är hänförlig
till den argentinska pesons värdeminskning gentemot USD.

· Periodens resultat uppgick till -27 MSEK (28).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 111 MSEK
(32) och Fritt kassaflöde uppgick till 44 MSEK (-22).

Rapportperiod januari - juni, 2018

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 206 MSEK (904), en
tillväxt om 33,5%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, uppgick
den organiska tillväxten till 10,3%.

· EBITDA uppgick till 243 MSEK (162), vilket motsvarar en
EBITDA-marginal om 20,1% (17,9).

· EBITA uppgick till 177 MSEK (102), vilket motsvarar en
EBITA-marginal om 14,7% (11,2).

· Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser om -54 MSEK (-9).
Den övergripande delen av periodens valutakursförlust är hänförlig
till den argentinska pesons värdeminskning gentemot USD.

· Periodens resultat uppgick till -17 MSEK (37).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 151 MSEK
(83) och Fritt kassaflöde uppgick till 30 MSEK (-12).

Göteborg 17 augusti 2018
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Tel: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor
Relations

Tel: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se
Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle
inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt
fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och
säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon.
Koncernen hade en omsättning på cirka 1,9 miljarder SEK under 2017
med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå
en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den
huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av
bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och
asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för
intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 400
anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala
kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile,
Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus
har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i
USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opus-group/r/halvarsrapport--januari-juni-2018...
http://mb.cision.com/Main/5106/2594184/892978.pdf
http://mb.cision.com/Public/5106/2594184/bf913357328e793b.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.