Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

Opus Group: Ograis erbjudande till aktieägarna i Opus har förklarats ovillkorat och Opus kommer att kalla till extra bolag...

Den 2 december 2019 lämnade Ograi BidCo AB ("Ograi") ett kontant
erbjudande till aktieägarna i Opus Group AB ("Opus") att överlåta
samtliga aktier i Opus till Ograi mot ett kontant vederlag om 7,75
kronor per aktie. Den 20 december 2019 offentliggjorde Ograi en
höjning av erbjudandet till 8,50 kronor per aktie ("Erbjudandet").
Ograi offentliggjorde den 16 januari 2020 att Ograi nu kontrollerar
aktier i Opus motsvarande cirka 79,4 procent av aktierna och rösterna
i Opus och förklarade Erbjudandet ovillkorat. Acceptfristen har
förlängts till och med den 13 februari 2020.

Styrelsen för Opus har erhållit en begäran från Ograi om att styrelsen
ska kalla till extra bolagsstämma, att hållas den 20 februari 2020,
för att behandla frågor om val av nya styrelseledamöter i Opus.
Styrelsen för Opus kommer att utfärda en sådan kallelse inom kort.

Göteborg, 16 januari 2020
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor
Relations

Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se
Katarina Bonde, styrelseordförande
E-post: katarina.bonde@kubicorp.com

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle
inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt
fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och
säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade
en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt
rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig
omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och
förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en
EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas
komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på
de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen
av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus
har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34
regionala kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina,
Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och
Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann
Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/opus-group/r/ograis-erbjudande-till-aktieagar...
https://mb.cision.com/Main/5106/3010087/1175464.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.