Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Opus Group: Valberedning inför årsstämma 2018

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i valberedningen för
Opus Group AB (publ) (Opus) utses av de fyra till röstetalet största
aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant.
Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden.

Per den 30 september 2017 är de fyra till röstetalet största ägarna
RWC, AB Kommandoran, Lothar Geilen och Andra AP-fonden. Dessa har
utsett varsin representant att tillsammans med styrelsens ordförande
utgöra Opus valberedning.

Valberedningens ledamöter:
Jimmy Tillotson, representant för RWC
Jörgen Hentschel, representant för AB Kommandoran
Carl Schneider, representant för Lothar Geilen
Martin Jonasson, representant för Andra AP-fonden
Katarina Bonde, i egenskap av styrelseordförande i Opus

De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerar
tillsammans cirka 42,3 procent av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget.

Martin Jonasson valdes till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående
frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

· förslag till stämmoordförande,
· förslag till styrelse,
· förslag till styrelseordförande,
· förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande
och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,

· förslag till revisorer,
· förslag till arvode för bolagets revisorer och
· i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i
nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman för Opus kommer att hållas torsdagen den 17 maj, 2018, på
Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Opus valberedning kan göra
det via e-post till: ir@opus.se eller med brev till adressen: Opus
Group AB, (Att: Valberedningen), 411 10 Göteborg, senast den 31
januari 2018. Denna pressrelease finns tillgänglig på engelska och
svenska på www.opus.se.

Opus är ett ledande företag inom bilprovning och fordonsrelaterade
tjänster med huvudkontor i Sverige och verksamhet i Europa, Nord- och
Sydamerika och Asien.

Göteborg 25 oktober 2017

Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Jonasson, Andra AP-fonden, e-post: martin.jonasson@ap2.se

Katarina Bonde, styrelseordförande, e-post:
katarina.bonde@kubicorp.com

Om Opus

Opus Group är ett teknologidrivet tillväxtföretag på bilprovnings- och
fordonsservicemarknaden. Opus har ett starkt fokus på kundservice och
innovativ teknik utsläpps- och bilsäkerhetskontroller och
fordonsdatakommunikation. Koncernen hade en omsättning på 1,7 MSEK
under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen.
Opus plan är att dubbla omsättningen till 400 MUSD och uppnå 100 MUSD
i EBITDA år 2021. Huvuddelen av tillväxten förväntas komma från
expansion inom fordonskommunikation och -serviceaffären, samt från
den internationella expansionen av bilbesiktningsaffären, med primärt
fokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har
cirka 2 000 anställda med huvudkontor i Göteborg och 30 regionala
kontor, varav 20 i USA och de övriga i Stockholm, UK, Peru, Chile,
Argentina, Mexiko, Australien och Pakistan. Opus har egna
produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus
Group AB's aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opus-group/r/valberedning-infor-arsstamma-2018...
http://mb.cision.com/Main/5106/2375303/741489.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.