Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-16

Opus Group: Valberedning inför årsstämma 2020

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i valberedningen för
Opus Group AB (publ) (Opus) utses av de fyra till röstetalet största
aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant.
Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden.

Per den 30 september 2019 är de fyra till röstetalet största ägarna
RWC, AB Kommandoran, Lothar Geilen och Andra AP-fonden. Dessa har
utsett varsin representant att tillsammans med styrelsens ordförande
utgöra Opus valberedning.

Valberedningens ledamöter:

· Petteri Soininen, representant för RWC
· Jörgen Hentschel, representant för AB Kommandoran samt för sitt
och Magnus Grekos övriga gemensamma aktieinnehav privat och via bolag

· Henrik Wagner Jørgensen, representant för Lothar Geilen
· Martin Jonasson, representant för Andra AP-fonden
· Katarina Bonde, i egenskap av styrelseordförande i Opus

De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerar
tillsammans cirka 47,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget. Petteri Soininen valdes till ordförande i valbered-ningen.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående
frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut:

· förslag till stämmoordförande,
· förslag till styrelse,
· förslag till styrelseordförande,
· förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande
och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,

· förslag till revisorer,
· förslag till arvode för bolagets revisorer och
· i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i
nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman för Opus kommer att hållas onsdagen den 13 maj, 2020, på
Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Opus valberedning kan göra
det via e-post till: ir@opus.se eller med brev till adressen: Opus
Group AB, (Att: Valberedningen), 411 10 Göteborg, senast den 31
januari 2020. Denna pressrelease finns tillgänglig på engelska och
svenska på www.opus.global.

Göteborg 16 oktober, 2019
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petteri Soininen, RWC, email: Petteri.Soininen@RWCPartners.com

Katarina Bonde, styrelseordförande, e-post:
katarina.bonde@kubicorp.com

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle
inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt
fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och
säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade
en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt
rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig
omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och
förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en
EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas
komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på
de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen
av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus
har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34
regionala kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina,
Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och
Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann
Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/opus-group/r/valberedning-infor-arsstamma-202...
https://mb.cision.com/Main/5106/2933289/1123988.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.