Du är här

2014-05-16

Oral Hammaslääkärit Oyj: Renideo Holding Oy on ilmoittanut jatkavansa julkisen ostotarjouksen tarjousaikaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista 30.5.2014

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 16.5.2014 kello 16.13

RENIDEO HOLDING OY ON ILMOITTANUT JATKAVANSA JULKISEN OSTOTARJOUKSEN
TARJOUSAIKAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA 30.5.2014 SAAKKA

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa,
Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai
missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi
lainvastaista.

Oral Hammaslääkärit Oyj ("Oral") tiedotti 14.4.2014 Renideo Holding Oy:n
("Tarjouksentekijä") tiedottaneen julkistavansa julkisen ostotarjouksen
kaikista Oralin osakkeista hintaan 6,40 euroa osakkeelta ("Ostotarjous").
Ostotarjouksen hyväksymisaika ("Tarjousaika") alkoi 25.4.2014 klo 9.00
(Suomen aikaa) ja sen oli alun perin määrä päättyä 16.5.2014 klo 16.00
(Suomen aikaa), jollei Tarjousaikaa jatketa.

Tarjouksentekijän tänään julkistaman tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä on
tänään päättänyt

jatkaa Ostotarjouksen Tarjousaikaa kahdella viikolla, 30.5.2014 klo 16.00
(Suomen aikaa) saakka.

Tarjouksentekijän edellä mainittu tiedote on kokonaisuudessaan tämän
pörssitiedotteen liitteenä 1.

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Ben Wrede, hallituksen puheenjohtaja, puh. (09) 6122 340

Martin Forss, toimitusjohtaja, puh. 040 779 6266

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin
(Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu
yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa
euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri
puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi

LIITE 1

Tiedote 16.5.2014 klo 15.30

RENIDEO HOLDING OY JATKAA JULKISEN OSTOTARJOUKSEN TARJOUSAIKAA ORAL
HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA 30.5.2014 SAAKKA

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa,
Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai
missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi
lainvastaista.

Renideo Holding Oy ("Tarjouksentekijä") ilmoitti 14.4.2014 tekevänsä
vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen Oral Hammaslääkärit Oyj:n ("Oral" tai
"Yhtiö") osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista ("Osakkeet")
("Ostotarjous"). Tarjouksentekijä tarjoutuu hankkimaan omistukseensa Yhtiön
koko osakekannan. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen muun muassa
sille, että Tarjouksentekijä saa enemmän kuin 90 prosenttia Oralin
liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä ja että Oralin toiminnassa ei
tapahdu olennaista haitallista muutosta. Ostotarjouksessa kustakin
Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, maksettava
tarjoushinta on 6,40 euroa käteisenä ("Tarjoushinta"). Ostotarjouksen
hyväksymisaika ("Tarjousaika") alkoi 25.4.2014 klo 9.00 (Suomen aikaa) ja
päättyy 16.5.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa), jollei Tarjousaikaa jatketa.

Tarjouksentekijä on tänään päättänyt jatkaa Ostotarjouksen Tarjousaikaa
kahdella viikolla, 30.5.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa) saakka ("Jatkettu
Tarjousaika").

Tarjouksentekijä ilmoitti maanantaina 12.5.2014, että Ostotarjous on
hyväksytty osakkeiden osalta, jotka edustavat 67,51 prosenttia Oralin
osakkeista. Tarjouksentekijä arvioi, että ainakin osa Oralin
osakkeenomistajista on mahdollisesti odottanut kilpailevaa ostotarjousta
Oralin osakkeista, jollaista ei kuitenkaan ole julkistettu ja että olennainen
osa Oralin osakkeenomistajista antaa hyväksyntänsä Ostotarjoukselle
Tarjousajan viimeisinä päivinä. Tarjouksentekijällä ei tänään alkuperäisen
Tarjousajan viimeisenä päivänä ole täyttä tietoa Tarjousajan lopussa
tehdyistä Ostotarjouksen hyväksynnöistä, mistä syystä Tarjousaikaa päätettiin
jatkaa.

Renideo Group Oy
Renideo Holding Oy

HALLITUS
HALLITUS

Lisätietoja:
Markus Sjöholm
Senior Partner, CapMan Buyout
Hallituksen puheenjohtaja, Renideo Group Oy
040 508 0121

Ben Wrede
Hallituksen puheenjohtaja, Oral Hammaslääkärit Oyj
040 510 5940

Martin Forss
Toimitusjohtaja, Oral Hammaslääkärit Oyj
040 779 6266

JAKELU
Helsingin pörssi
Oral Hammaslääkärit Oyj

CapMan Buyout (www.capman.fi)

CapMan Buyout on pohjoismaiden suurin keskisuuriin yrityksiin erikoistunut
pääomasijoitustiimi, johon kuuluu 20 sijoitusammattilaista Suomessa, Norjassa
ja Ruotsissa ja jolla on 24 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta. Tiimi on
tehnyt yhteensä 77 sijoitusta ja irtautunut 56 yrityksestä vuodesta 1989
lähtien ja sen kymmenes rahasto, CapMan Buyout X, on tällä hetkellä
aktiivisessa sijoitusvaiheessa.

CapMan Buyout on osa CapMan-konsernia, joka on yksi Pohjoismaiden ja Venäjän
johtavia pääomasijoittajia, ja jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1
miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli
Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista
jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin
sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on
noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja
Luxemburgissa.

Oral Hammaslääkärit Oyj (oral.fi)

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj on Suomen tunnetuin (Innolink Research
2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan
ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral
tarjoaa hammasterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea.
Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

Rajoitukset

Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita osteta henkilöiltä tai henkilöiden
puolesta suoraan tai välillisesti missään maassa tai lainkäyttöalueella,
jossa sen tekeminen tai hyväksyminen on arvopaperimarkkinalakien tai muun
lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai jossa sen tekeminen tai
hyväksyminen vaatisi sellaiselle sääntelyviranomaiselle rekisteröintiä tai
sellaisen viranomaisen hyväksyntää. Tarjouksentekijän tarjousasiakirjaa tai
siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään
edelleen tai välittämään mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta,
jossa arvopaperimarkkinalaki tai muu lainsäädäntö tai sovellettavat
määräykset sen kieltävät millään tavalla mukaan lukien, rajoituksetta,
postitse, faksilähetyksellä, sähköpostitse, puhelimitse tai Internetin
välityksellä. Ostotarjousta ei nimenomaisesti tehdä Yhdysvalloissa,
Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa,
Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Oral Hammaslääkärit Oyj via Globenewswire

HUG#1786587

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.