Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-12

Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

SELSKABSMEDDELELSE NR. 16 - 12. JUNI 2020

Fredag den 12. juni 2020 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 14 af 20. maj 2020.

Godkendelse af årsrapport

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport.

Udbytte

Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder udbytte for 2019 på DKK 2,50 pr. aktie à DKK 1, blev vedtaget.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Klaus Nyborg, Johanne Riegels Østergård, Karsten Knudsen, Thomas Intrator, Helle Østergaard Kristiansen og Stephen John Kunzer blev genvalgt til bestyrelsen.

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

Vederlagspolitik

Den fremlagte vederlagspolitik, som er tilrettet i overensstemmelse med Aktionærrettighedsdirektivet, blev vedtaget.

Egne aktier
Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

Behandling af forslag
De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer jf. dagsordenens punkt F3-F8 om nedsættelse af aktiekapitalen, bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen, tydeliggørelse af udbyder af ejerbogsservices, bemyndigelse til at træffe beslutning om elektronisk generalforsamling, elektronisk kommunikation mellem selskabet og dets aktionærer, metode for indkaldelse af generalforsamlinger og ændringer af vedtægterne samt fjernelse af pensionsalder for bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget. Der var ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret på generalforsamlingen til at gennemføre de vedtagne forslag under punkt F3-F8, og der er derfor i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling også indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene indstilles til endelig vedtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes 23. juni 2020 kl. 11.00 som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Inden gennemførelsen af kapitalnedsættelsen i punkt F.3 kræves udover vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling desuden, at Selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system bliver opfordret til at anmelde deres krav inden for den af Selskabsloven fastsatte frist.

- - - o 0 o - - -

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Klaus Nyborg som formand og Johanne Riegels Østergård som næstformand.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Klaus Nyborg (formand)

Johanne Riegels Østergård (næstformand)

Karsten Knudsen

Thomas Intrator

Helle Østergaard Kristiansen

Stephen John Kunzer

Lars Enkegaard Biilmann (medarbejdervalgt)

Jesper Svenstrup (medarbejdervalgt)

Susanne Fauerskov (medarbejdervalgt)


Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed på www.ds-norden.com.

Med venlig hilsen

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg

Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:
Martin Badsted, Finansdirektør, tlf.: +45 3315 0451

Vedhæftet fil

Författare NORDEN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.