Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Øresundsbro Konsortiet: Coronakrisen påvirker første kvartal - brotrafikken faldt 69 procent i uge 12-13

?Vejtrafikken på Øresundsbron reduceres i kølvandet på coronapandemien ? i
første kvartal var der en tilbagegang i trafikken på i alt 15,1 procent i
forhold til samme periode sidste år.

Personbilstrafikken blev hårdest ramt, mens trafikken af lastbiler på over
9 meter steg marginalt i årets første tre måneder. 

Øresundsbro Konsortiets resultat blev et overskud på 265 millioner DKK før
værdiændringer, hvilket er et fald på 6 millioner DKK i forhold til samme
periode sidste år. Driftsomkostningerne var uændret på 55 millioner DKK, og
renteudgifterne faldt med 6 millioner DKK.

? Coronapandemien påvirker os alle på forskellige måder, og det gælder også
for trafikken på Øresundsbron. Sveriges og Danmarks indsatser for at
begrænse spredningen af coronavirussen begyndte at påvirke trafikken
tydeligt fra midten af marts, i takt med at der blev indført strammere
restriktioner, og Danmark fra den 14. marts midlertidigt lukkede grænserne
for personer uden et anerkendelsesværdigt formål til indrejse, siger
Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbro
Konsortiet.

Vejtrafikken på forbindelsen faldt med 69 procent i ugerne 12-13
sammenlignet med samme uger sidste år ? de to hele uger, der tydeligst er
blevet påvirket af covid-19 i løbet af årets første kvartal.
Personbilstrafikken faldt med 74,8 procent i denne periode, mens
lastbiltrafikken over ni meter faldt med 4,5 procent. Fritidskunder bliver
hjemme på myndighedernes opfordring, samtidig med at pendlere arbejder
hjemmefra når arbejdspladserne lukkes. Godstransporter er ikke omfattet af
de skærpede indrejseregler i Danmark.

Til og med 13. marts faldt den samlede vejtrafik med 0,2 procent
sammenlignet med samme periode sidste år. Den gennemsnitlige trafik pr. dag
faldt dog med 1,5 procent til 16.953 køretøjer, eftersom det er skudår.

Således faldt Øresundsbrons personbilstrafik totalt set med 16 procent i
årets første kvartal. Antallet af lastbiler over 9 meter der passerede
broen, steg med 1,2 procent i første kvartal og er mindst påvirket af
coronakrisen. Men den samlede godstrafik, herunder varebiler på 6-9 meter,
faldt med 5,6 procent i perioden. Bustrafikken faldt med 23,7 procent i
første kvartal.

I alt faldt konsortiets omsætning med 6 millioner DKK til 403 millioner
DKK, hvoraf indtægter for vejtrafikken faldt med 10 millioner DKK.
Driftsresultatet var 275 millioner DKK, hvilket er et fald på 12 millioner
DKK.

Årets andet kvartal begyndte med, at coronapandemien fortsatte med kraftigt
at påvirke Øresundsbrons trafik. Totalt set faldt vejtrafikken drastisk med
71 procent i perioden 1.-27. april sammenlignet med samme periode sidste
år.

? Desværre vil vi ikke opnå det forventede resultat for 2020, men
usikkerheden om, hvor længe situationen fortsætter, gør det vanskeligt at
komme med nye resultatforventninger, siger Caroline Ullman-Hammer.
Trafikudvikling i perioden januar-marts

  Trafik per dag
2020 Trafik per dag
2019  Udvikling
trafik
Personbiler* 12.954 15.420 -16,0%
Kontant  1.592 1.879 -15,3%
BroPas Fritid 4.259 5.039 -15,5%
BroPas Business 2.322 2.817 -19,8%
BroPass Pendler 4.781 5.685 -15,9%
Godstrafik** 1.522 1.611 -5,6%
Lastbiler > 9 m. 1.414 1.397 1,2%
Varebiler 6-9 m. 108 214 -49,7%
Busser 89 117 -23,7%
Total 14.565 17.148 -15,1%

*                    Personbiler er inklusive personbiler med anhænger og
motorcykler.
**                        Godstrafik inkluderer alle godstransporter fra 6
meter, da betalingsanlægget siden 2019 har muliggjort en mere omfattende
kategorisering af køretøjer.

Hovedposter i perioden (millioner DKK) 

  Jan ? mar. 2020 Jan ? mar. 2019 Udvikling
Indtægter vej 268 278 -10
Indtægter jernbane 129 127 2
Øvrige indtægter 6 6 0
Indtægter i alt 403 411 -8
Driftsomkostninger - 55 - 55 0
Afskrivninger -73 -69 -4
Resultat af primær drift 275 287 -12
Finansielle poster -10 -16 6
Resultat før værdireguleringer 265 271 -6
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 64 -225  
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 81 15  
Periodens resultat 410 61  

*  Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og
passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen
fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker
ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.