Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Orexo: Delårsrapport januari-mars 2014

Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom
parentes anger utfall för motsvarande period 2013.

Zubsolv®, nu med förbättrad prissubvention

Första kvartalet 2014

· Nettoomsättningen uppgick till 101,9 (139,8) MSEK. Intäkter från
lanserade produkter, exklusive delmålsbetalning, uppgick till 101,9
(72.1) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till -21,1 (27,5) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -0,66 (0,95) SEK.
· Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -99,7 (-5,0)
MSEK.

· Likvida medel uppgick till 30,7 (218,9) MSEK, innan outnyttjade
kreditfaciliteter på 105 MSEK.

· Subventionsavtal med UnitedHealth Group och OptumRx avseende
Zubsolv undertecknades.

Efter periodens utgång

· Orexo har anlitat Pareto Securities för att undersöka
förutsättningarna för att ge ut företagsobligationer för att
finansiera den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av
Zubsolv, samt minska befintliga bankkrediter.

+----------------------------------------+--------+--------+-------+
|MSEK | 2014| 2013| 2013|
+----------------------------------------+--------+--------+-------+
| |jan-mars|jan-mars|jan-dec|
+----------------------------------------+--------+--------+-------+
|Nettoomsättning | 101,9| 139,8| 429,4|
+----------------------------------------+--------+--------+-------+
|Intäkter från lanserade produkter | 101,9| 136,4| 421,6|
+----------------------------------------+--------+--------+-------+
|EBIT | -16,2| 30,2| -139,7|
+----------------------------------------+--------+--------+-------+
|EBITDA | -13,7| 31,5| -89,1|
+----------------------------------------+--------+--------+-------+
|Resultat efter skatt | -21,1| 27,5| -154,9|
+----------------------------------------+--------+--------+-------+
|Resultat per aktie, SEK | -0,66| 0,95| -5,16|
+----------------------------------------+--------+--------+-------+
|Kassaflöde från den löpande verksamheten| -99,7| -5,0| -265,8|
+----------------------------------------+--------+--------+-------+
|Likvida medel | 30,7| 218,9| 105,6|
+----------------------------------------+--------+--------+-------+

Telefonkonferens
VD Nikolaj Sørensen och finanschef Henrik Juuel presenterar rapporten
vid en telefonkonferens vid två tillfällen idag:

Kl 09.00
Telefon: SE: 08-519 993 61, UK: +44 20 319 405 54 eller US: +1 855 269
26 07

http://financialhearings.nu/140425/orexo-eu/
Kl 14.00
Telefon: SE: 08-519 993 55, UK: +44 20 319 405 50 eller US: +1 855 269
26 07

http://financialhearings.nu/140425/orexo-us/
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, verkställande direktör eller Henrik Juuel, EVP och
CFO

Tfn 018-780 88 00, e-post: ir@orexo.com
VD-kommentar
Under kvartalet har Orexo fokuserat på att förbättra
prissubventionerna för Zubsolv. Det gläder mig att våra
ansträngningar fortsätter att ge resultat i form av ett exklusivt
avtal med USAs största försäkringsbolag, UnitedHealth Group. Avtalet
innebär att Zubsolv blir det enda läkemedlet med buprenorfin/naloxon
tillgängligt för patienter i UnitedHealth Groups starkt kontrollerade
och restriktiva sjukvårdsförsäkringar.

Försäljningen av Zubsolv fördubblades under kvartalet jämfört med
fjärde kvartalet 2013, som en följd av exklusiva avtal med CVS
Caremark och Medimpact. Mot bakgrund av de förbättrade
prissubventionerna och för att höja lönsamheten per recept, skärpte
vi villkoren för vårt finansiella stödprogram till patienter. En
effekt av detta blev att antalet tabletter per recept nästan
fördubblades inom några veckor. Det medförde en tillfälligt lägre
tillväxttakt i antal recept, men hade en mycket positiv effekt på
försäljningen i kombination med avtalen med CVS Caremark och
Medimpact.

Att förbättra subventionerna är för närvarande den enskilt viktigaste
åtgärden för att nå fler patienter. Försäljningen av Zubsolv gynnas
påtagligt av subventioner som är i nivå med eller bättre än
konkurrenternas, och vi fortsätter att arbeta intensivt för att
ytterligare förbättra positionen för Zubsolv. Förutom UnitedHealth
Group har vi under perioden tecknat avtal med, eller försäkrat oss om
förbättrade prissubventioner hos, ett flertal regionala
försäkringsgivare där Zubsolv tidigare inte varit subventionerat.
Dessa försäkringar täcker exempelvis patienter i Philadelphia,
Pittsburgh och Ohio. De regionala försäkringarna är mindre än de
rikstäckande, men avgörande för att nå en marknadsledande position i
vissa geografiska områden. Förbättringen av den regionala täckningen
kommer att fortsätta under andra kvartalet, och jag räknar med att
detta får effekt på vår försäljning från och med den senare delen av
andra kvartalet. Avtalet med UnitedHealth Group förväntas också få
effekt sent i andra kvartalet, men primärt under andra halvåret av
2014.

Mot bakgrund av våra erfarenheter från den inledande lanseringsfasen
har vi under första kvartalet omstrukturerat vår säljkår. Vi har ökat
antalet representanter i områden där vi har en bra subventionsnivå,
och bytt ut delar av säljstyrkan mot säljare med kompetens- och
erfarenhetsprofiler som är bättre anpassade till beroendebehandling.
Denna omstrukturering har som förväntat haft viss negativ inverkan på
prestationsnivån i säljkåren. I vissa geografiska områden har vi dock
kunnat notera att säljare med hög kontinuerlig besöksfrekvens hos
läkarna och säljmetodik uppnår betydligt bättre resultat. Vi
övervakar och arbetar därför för att förbättra säljkårens
effektivitet och förmåga att påverka antalet förskrivningar, i nära
samarbete med vår partner Publicis Touchpoint Solutions.

Vi fortsätter vårt arbete med att differentiera Zubsolv, och de tre
nya kliniska studier som pågår väntas förbättra vår dialog med
förskrivarna och öka förtroendet för Zubsolv och Orexo när de första
resultaten kommer i sommar. Vi arbetar också intensivt med att bredda
vårt erbjudande av olika styrkor.

Zubsolv är fortfarande i en lanseringsfas och jag räknar med att
försäljningen ökar stegvis i takt med att prissubventionerna
förbättras och att resultaten från våra kliniska studier blir
tillgängliga. Vi är på god väg att nå vårt mål vad gäller Zubsolvs
prissubventioner. Jag är optimistisk att detta, tillsammans med våra
engagerade medarbetare i USA och Sverige, kommer att förbättra
förutsättningarna för en god försäljningsökning under 2014.

Nikolaj Sørensen
Verkställande direktör

Notera
Informationen är sådan som Orexo AB publ. ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 25 april 2014, klockan 08:00. Denna rapport har
upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid skillnader
mellan de två ska den svenska versionen gälla.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orexo/r/delarsrapport-januari-mars-2014,c9574317
http://mb.cision.com/Main/694/9574317/237034.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.