Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

Orexo: Delårsrapport Januari-September 2016

Stark försäljningstillväxt för Zubsolv® och Abstral®.

Tredje kvartalet 2016

· Nettoomsättning 181,9 (139,5) MSEK.
· Zubsolv nettoomsättning 142,8 (110,8) MSEK.
· Resultat efter skatt 36,0 (-46,1) MSEK.
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, 1,04 (-1,33) SEK.
· Kassaflöde från löpande verksamhet 31,2 (-79,5) MSEK.
· Likvida medel 276,9 (201,2) MSEK.
· Det amerikanska hälso- och sjukvårdsdepartementet (HHS) meddelade
att taket för behandling med buprenorfin höjs från 100 till 275
patienter.

· Den amerikanska kongressen signerade CARA vilket bland annat
innebär att även sjuksköterskor och läkarassistenter får skriva ut
recept.

· REZOLV studien, omfattande 1 800 patienter och vars syfte är att
förbättra behandlingen av opiatberoende, slutfördes.

Januari till september 2016

· Nettoomsättning 521,2 (415,0) MSEK.
· Zubsolv nettoomsättning 419,5 (296,4) MSEK.
· Resultat efter skatt 6,5 (-146,2).
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,19 (-4,24) SEK.
· Kassaflöde från löpande verksamhet 73,7 (-108,5) MSEK.
· Likvida medel 276,9 (201,2) MSEK.
· AstraZeneca förvärvade alla rättigheter till Orexos OX-CLI projekt
för 40,8 MSEK (5 MUSD).

· Zubsolv valdes ut av delstaten Maryland som enda rekommenderade
buprenorfin/naloxone läkemedel på FFS Medicaids lista, från och med 1
juli 2016.

· Ett licensavtal tecknades med Mundipharma, som erhåller globala
rättigheter till Zubsolv i regionen RoW.

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Orexo lämnade tillsammans med Mundipharma in en EU-regulatorisk
registreringsansökan för marknadsgodkännande av Zubsolv för
behandling av opiatberoende i Europa.

· FDA godkände en unikt låg dos, 0,7 mg/0.18 mg, av Zubsolv.
MSEK 2016 2015 2016 2015 2015
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Nettoomsättning 181,9 139,5 521,2 415,0 643,3
EBIT 43,0 -39,4 29,1 -124,7 -169,0
EBITDA 50,9 -33,9 48,8 -113,1 -88,3
Resultat efter skatt 36,0 -46,1 6,5 -146,2 -198,0
Resultat per aktie, före 1,04 -1,33 0,19 -4,24 -5,74
och efter utspädning, SEK
Kassaflöde från den 31,2 -79,5 73,7 -108,5 -102,2
löpande verksamheten
Likvida medel 276,9 201,2 276,9 201,2 198,1

Telefonkonferens
VD Nikolaj Sørensen och CFO Henrik Juuel presenterar rapporten vid
en telefonkonferens den 20 October kl 14.00 CET. Presentationen finns
tillgänglig via länk och på hemsidan.
Internet: https://wonderland.videosync.fi/2016-10-20-orexo-q3-report
Telefon: 08 566 426 62 (SE), +44 20 300 898 04 (UK) eller +1 855 753 2236
(USA).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, eller Henrik Juuel, EVP och CFO
Tel: 018 780 88 00, E-mail: ir@orexo.com

VD-kommentar

Det gläder mig att under tredje kvartalet få leverera både ett
positivt rörelseresultat och kassaflöde. Utvecklingen bottnar
framförallt i en stark försäljningstillväxt på 30 procent för
Zubsolv® och Abstral. Samtidigt har kvartalet gynnats av
lageruppbyggnad i Maryland, lägre kostnader och en fördelaktig
valutakursutveckling. Förutom den starka finansiella utvecklingen har
kvartalet präglats av två viktiga händelser, lyftet av patienttaket i
USA samt att vi tagit ett steg närmare lansering av Zubsolv i Europa.

I juli fattade amerikanska regeringen beslut om att utöka tillgången
till behandling av opiatberoende. Det är uppmuntrande att se att
sedan mitten av oktober har 1 500 läkare certifierats för att få
tillstånd att behandla 275 patienter. Ambitionen är att ta en
oproportionerlig hög andel av nya patienter i regioner där Zubsolv är
prissubventionerad och där vi har lika stor tillgång till marknaden
som våra huvudkonkurrenter som säljer originalläkemedel. Även om vi
precis befinner oss i början av processen är det inspirerande att
notera, att bland de läkare som täcks av vår nuvarande säljkår, kan
vi mycket väl leva upp till denna ambition. Beträffande tillgången
till marknaden har vi lyckats behålla alternativt förbättrat
positionerna hos alla större försäkringsbolag och offentliga
betalare. Vi har stärkt positionen inom samtliga betalarsegment, dels
genom att vinna nya kontrakt och dels genom att förlänga befintliga.
Även om det gläder mig att vi förbättrat tillgången till marknaden
och särskilt inom segmentet Public, innebär det samtidigt att
rabattnivån för Zubsolv US ökar i takt med att andelen försäljning i
segmentet Public blir allt större.

I Europa tog vi ett första viktigt steg för att kunna lansera Zubsolv.
Under kvartalet har vi tillsammans med Mundipharma intensivt arbetat
med att slutföra en obligatorisk bioekvivalensstudie samt
sammanställt dokumentation för att kunna lämna in en fullständig
europeisk ansökan. Tidigare än planerat, den tredje oktober 2016,
lämnade vi in en ansökan och förväntar oss ett marknadsgodkännande
för Zubsolv i Europa under fjärde kvartalet 2017.

Förutom att mycket fokus lagts på att nå kommersiella framgångar med
Zubsolv har mycket tid under kvartalet och egentligen hela 2016
ägnats åt rättstvisten mot Actavis. Vi bibehåller vårt höga
förtroende för styrkan i våra patent. Det vill säga att de är giltiga
och att Actavis gör intrång. Parallellt med tvisten har Zubsolvs
patentportfölj utökats ytterligare vilket resulterat i fler
rättstvister med Actavis. Det första beskedet väntas i det fjärde
kvartalet 2016.1)

I augusti slutfördes REZOLV studien och i oktober meddelades att en
unik låg dosstyrka godkänts för Zubsolv. Detta innebär också att vi
markerar avslutet med den farmaceutiska och kliniska utvecklingen av
läkemedlet och att vi är redo att se framåt och stärka vår
långsiktiga produktpipeline bortom Zubsolv.

I nuläget arbetar vi med några interna projekt i tidig fas och
tillsammans med styrelsen utvärderar vi den fortsatta utvecklingen.
Jag och mina kollegor på Orexo ser med förtroende fram emot den
fortsatt positiva utvecklingen av bolaget och en spännande framtid
för Orexo.

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef

1) För mer detaljerad information om rättstvisten mot Actavis vänligen
se sidan 11 i rapporten

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orexo/r/delarsrapport-januari-september-2016,c...
http://mb.cision.com/Main/694/2104806/577435.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.