Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

Orexo: Delårsrapport kv 1 2019

Fortsatt stark utveckling från verksamheten i USA

Kv 1 2019 i korthet

· Total nettoomsättning SEK 174,3 miljoner (139,7), en ökning med
24,8 procent

· Zubsolv® US nettoomsättning SEK 161,7 miljoner (131,1), en ökning
med 23,3 procent i SEK och 9,3 procent i lokal valuta

· EBITDA SEK 12,0 miljoner (-16,6), EBITDA exklusive kostnader för
patenttvist, SEK 60,8 miljoner (-8,5)

· US EBIT SEK 71,9 miljoner (25,3)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK 50,9 miljoner
(106,3), vilket resulterade i likvida medel på SEK 647,4 miljoner
(437,5)

· Periodens resultat SEK 14,1 miljoner (-25,9)
· Positiva resultat från human PK-studie av nya intranasala
naloxon-formuleringar, OX124, för upphävande av effekter vid
opioidöverdos

· Den amerikanska distriktsdomstolen i Delaware utfärdade en, ej
överklagningsbar, dom om att Actavis gör intrång i Zubsolvs
långsiktiga patent '330, vilket förhindrar lansering av Actavis
generiska produkt fram till 2032

· Den amerikanska distriktsdomstolen i Delaware beslutade att
Actavis inte gör intrång i Orexos patent '996 med deras generika på
Suboxone® och Subutex®

· Prognosen för helåret är uppdaterad med en ytterligare minskad
tillverkningskostnad till 35 procent för helåret 2019

SEK m, om inget annat 2019 2018 2018 12 mån 12 mån
anges jan-mar jan-mar jan-dec apr 2018- apr 2017-
mar 2019 mar 2018
Nettoomsättning 174,3 139,7 783,1 817,7 656,0
totalt
varav Zubsolv® US 161,7 131,1 621,5 652,1 502,8
nettoomsättning
Kostnader för sålda -25,3 -48,4 -171,8 -148,7 -166,6
varor
Operativa kostnader -147,9 -113,1 -515,6 -550,4 -430,6
EBIT 1,1 -21,8 95,8 118,7 58,8
Rörelsemarginal % 0,6 -15,6 12,2 14,5 9,0
US EBIT 71,9 25,3 198,3 244,8 98,6
US Rörelsemarginal % 44,5 19,3 31,9 37,5 19,6
EBITDA 12,0 -16,6 116,6 145,2 79,7
Resultat per aktie, 0,41 -0,75 3,99 5,15 0,92
före utspädning, SEK
Resultat per aktie, 0,40 -0,75 3,93 5,05 0,92
efter utspädning,
SEK
Kassaflöde från 50,9 106,3 242,0 186,9 224,4
löpande verksamhet
Likvida medel 647,4 437,5 589,8 647,4 437,5

Om inget annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen, och
siffror som anges avser det aktuella kvartalet medan siffror inom
parentes anger utfall för motsvarande period 2018.

Första kvartalet visade på tillväxt och stabilitet på en dynamisk
marknad

Årets första kvartal var händelserikt från ett marknadsperspektiv,
mest med hänsyn till konkurrensen från inträdet av generisk Suboxone
film. I det här dynamiska landskapet är jag glad att se att Zubsolv®
fortsätter visa en stark försäljningstillväxt och ökat
resultatbidrag, vilket ger oss stöd att ytterligare stärka
utvecklingen av vår pipeline.

Stark finansiell utveckling - verksamheten i USA nådde en EBIT
marginal på 44,5 procent (19,3)

Jag är glad att meddela att verksamheten nått ett lönsamt första
kvartal - det första i bolagets historia. EBITDA var SEK 12,0
miljoner trots höga förväntade legala kostnader. Rensat för dessa,
nådde EBITDA SEK 60,8 miljoner. Vinsten reflekterar den starka
tillväxten i Zubsolvs försäljning samtidigt som bruttomarginalen
förbättrades drivet av en snabb minskning av
tillverkningskostnaderna. EBIT marginalen i vår amerikanska
verksamhet har nu nått 44,5 procent och bidrar till koncernens
lönsamhet med SEK 71,9 miljoner.

Marknadsdynamik - Zubsolvs försäljning visade stabilitet mot ökad
generisk konkurrens

Under kvartalet lanserades generiska versioner av Suboxone film. Jag
är glad att se att det haft en begränsad påverkan på Zubsolvs
försäljning vilken låg på samma nivå som under kv 4 2018 och ökade
med 6 procent i jämförelse med kv 1 2018. Den främsta utmaningen är
att några försäkringsbolag, såsom till exempel Humana och Wellcare,
som tidigare inte haft Suboxone film på sina läkemedelslistor, nu
kommer börja prissubventionera generisk film. Även om den ökade
konkurrensen kan ha en negativ påverkan på marknadsandelen brukar
ofta resultatbidraget från försäkringsbolagen öka eftersom rabatterna
minskar. När den nuvarande marknadsturbulensen lagt sig räknar vi med
att det kommer öppnas möjligheter för Zubsolv på marknaden.

Operationellt - investeringstakten i pipeline ökar
Som tidigare meddelats har vi fått positiv data för projektet OX124
för behandling av opioidöverdoser med en nasal formulering med
naloxon. Vi är nu redo att fortsätta utveckla både OX124 och OX125
(nasal formulering med nalmefene) i fortsatta kliniska studier vilket
planeras under 2020. Vi har också fått positiv in-vivo data för
OX338, en sublingual formulering med ketorolak för behandling av
smärta och vi planerar påbörja den första kliniska studien i
människor senare under 2019.

Legalt - Zubsolv påverkas inte av det negativa beskedet i rättstvisten
mot Actavis

Orexo är ett innovativt bolag och vår huvudprodukt Zubsolv har
patentskydd fram till 2032, vilket säkrades efter en flerårig
patenttvist mot Actavis. Att vara innovativa ställer också krav på
att starkt försvara patenten bakom våra innovationer och vi är
besvikna över resultatet i rättstvisten mot Actavis för deras
generiska versioner av Subutex® och Suboxone® tabletter. Vi kommer nu
påbörja en överklagandeprocess. Den kommer vara förknippad med
betydligt lägre legala kostnader än de nivåer vi såg i kv 1 2019.

Sammanfattning och utblick
Vi har haft en stark start på 2019. Tre av våra fyra interna projekt i
pipeline är redo att ta steget in i nästa utvecklingsfas, vår
finansiella position fortsätter stärkas genom tillväxten i
försäljningen och effektiviseringen i tillverkningskedjan har haft en
signifikant positiv påverkan på Zubsolvs bidrag till
rörelseresultatet. Med ett fortsatt förbättrat resultatbidrag från
Zubsolv, kommer vi kunna investera mer i R&D och affärsutveckling.
Framgångarna inom det här området kommer definiera vår framtid och
inom dessa områden har vi gjort goda framsteg under kvartalet.

Uppsala, 2 maj, 2019

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Joseph DeFeo EVP och CFO eller
Lena Wange, IR & Communications Manager

Tel: 018 780 88 00, +1 855 982 7658 Email: ir@orexo.com
Presentation
Kl 14:00 samma dag som rapporten publiceras, inbjuds analytiker,
investerare och media att delta i en audiocast inkluderande en web
presentation där VD Nikolaj Sørensen och CFO Joseph DeFeo presenterar
rapporten.

Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand
till ir@orexo.com senast kl 11:00.

För att delta vänligen se nedan.
Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q1-2019
Telefon: SE: 08 505 583 50 UK: +44 333 300 9274 US: +1 833 526 8381
Innan audiocasten börjar kommer presentationsmaterialet finnas
tillgängligt på Orexos hemsida.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 2 maj, 2019, kl 8.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/orexo/r/delarsrapport-kv-1-2019,c2801312
https://mb.cision.com/Main/694/2801312/1035533.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.