Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-12

Orexo: Orexo ingår ett exklusivt subventionsavtal med UnitedHealth Group och OptumRx avseende Zubsolv®

Uppsala, den 12 mars 2014 - Orexo AB meddelar att man ingår ett
flerårigt avtal med UnitedHealth Group® och OptumRx® som innebär att
Zubsolv® (buprenorfin/naloxon) sublingual (under tungan) tabletten
blir subventionerad och rekommenderas för underhållsbehandling av
opiatberoende.

I och med avtalet kommer Zubsolv att bli rekommenderad och
subventioneras med "Tier 2"-status till UnitedHealth Groups privata
försäkringstagare som administreras av OptumRx för
underhållsbehandling av opiatberoende. Från den 1 juli 2014 kommer
Zubsolv dessutom att vara den enda rekommenderade
kombinationsprodukten av buprenorfin/naloxon i UnitedHealth Groups
starkt kontrollerade och restriktiva sjukvårdsförsäkringar. Avtalen
omfattar samtliga varumärken och generiska läkemedel inom denna
kategori på marknaden.

- Orexos målsättning är att öka tillgången till läkemedelsassisterad
behandling för opiatberoende, minska risken för återfall och
förbättra behandlingsresultaten för patienterna. Allt detta är
viktigt mot bakgrund av den snabbt ökande epidemin av opiatberoendet
som pågår i USA. Vårt långsiktiga strategiska samarbete med
UnitedHealth Group och OptumRx gör det möjligt för Orexo att erbjuda
fler patienter Zubsolv som det primära läkemedelsalternativet vid
behandling av deras opiatberoende, säger Robert DeLuca, R.Ph., VD,
Orexo U.S., Inc.

- Orexo är dedikerade att förbättra prissubventionen och patienternas
tillgång till Zubsolv. Avtalet med UnitedHealth Group och OptumRx är
ett viktigt steg i rätt riktning. Det är en stor framgång och ett
viktigt erkännande för Zubsolv när ett ledande försäkringsbolag, med
omfattande kontroll av deras läkemedelsrekommendationer och val av
läkemedel, väljer Zubsolv som den primära produkten innehållande
buprenorfin/naloxon för underhållsbehandling av opiatberoende, säger
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo.

Zubsolv är en avancerad formulering av buprenorfin/naloxon för
underhållsbehandling av opiatberoende. Produkten har hög
biotillgänglighet, snabbt sönderfall och liten tablettstorlek med
mintsmak. Den avancerade formuleringen har utvecklats för att
tillgodose patienternas behov, något som potentiellt kan förbättra
hur väl patienterna följer behandlingen, och därmed minska risken för
återfall och förbättra behandlingsresultaten hos patienterna. Zubsolv
är det enda läkemedlet för behandling av opiatberoende som har
uppnått den högsta nivån av barnsäkerhet i en förpackning, som är
designad för att minska risken för att barn av misstag exponeras för
läkemedlet.

För ytterligare information, kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Orexo AB
Tel: 0703-50 78 88, e-post: ir@orexo.com

Om Zubsolv
Zubsolv (buprenorfin/naloxon) sublingual (under tungan) tabletten CIII
har indikerats för underhållsbehandling av människor som lider av
opiatberoende och bör användas som en del av en fullständig
behandling innehållande rådgivning och psykosocialt stöd.
Behandlingen bör inledas under ledning av läkare som är certifierade
under Drug Addiction Treatment Act från 2000, och som har tilldelats
ett unikt identifikationsnummer.

Den sublinguala tabletten av Zubsolv kan missbrukas på liknande sätt
som andra lagliga eller olagliga opiater. Det är därför viktigt med
klinisk övervakning anpassad till hur stabil patienten är.
Leverfunktion bör kontrolleras före och under behandling. Barn som
intagit Zubsolv (sublingual tablett) kan drabbas av allvarliga,
potentiellt livshotande, andningsbesvär varför det är av avgörande
vikt att omedelbart uppsöka akutsjukvård. Zubsolv (sublingual
tablett) ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Biverkningar som vanligen observerats vid sublingual medicinering av
buprenorfin/naloxon sublinguala tabletter i kliniska prövningar och
efter godkännandet är huvudvärk, illamående, kräkningar, svettningar,
förstoppning, tecken och symtom på abstinens, sömnlöshet, smärta och
perifera ödem.

Mer information om Zubsolv finns på www.zubsolv.com.

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i
USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel
baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i
USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten
Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska
marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och
naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala
formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två
intäktsgenererande produkter godkända i USA, EU och Japan, som idag
marknadsförs genom licensavtal. Orexo utvecklingsexpertis finns inom
omformuleringar, framförallt inom sublinguala formuleringar. Orexos
huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX
Stockholmsbörsen (STO: ORX) och dess ADR:s handlas på amerikanska
marknadsplatsen, OTCQX under symbolen ORXOY. De största ägarna är
Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.
Om Orexo U.S., Inc.
Orexo U.S., Inc. är ett dotterbolag till specialistläkemedelsbolaget
Orexo AB. Dotterbolaget marknadsför förbättrade behandlingar av
opiatberoende genom en egen drug delivery-teknologi.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 12 mars 2014, kl 08.45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orexo/r/orexo-ingar-ett-exklusivt-subventionsa...
http://mb.cision.com/Main/694/9549939/219454.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.