Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-19

Orexo: Orexo ingår nytt samarbete för kommersialiseringen av Zubsolv® i USA

Uppsala, den 20 maj 2014 - Orexo AB har ingått ett nytt samarbetsavtal
med inVentiv Health för kommersialiseringen av Zubsolv i USA. Det nya
avtalet gäller i tre år från den 1 juli 2014 och ersätter tidigare
avtal.

Orexo tar därmed över ledningen och kontrollen av alla kommersiella
funktioner för att säkerställa en effektiv styrning av
kommersialiseringen av Zubsolv. Orexo kommer därmed att själva
anställa försäljningscheferna och ta över den dagliga ledningen av
säljkåren. Den nya samarbetspartnern inVentiv Health ansvarar för att
anställa och stödja den enskilde säljaren.

Enligt det nya samarbetsavtalet kommer Orexo att täcka de direkta
kostnaderna för inVentiv Healths säljkår. Kostnaderna för
försäljningsorganisationen kommer från och med andra kvartalet i år
att redovisas som försäljningskostnader. Under andra kvartalet
tillkommer även en engångskostnad kopplad till bytet av
samarbetspartner. Från och med det tredje kvartalet 2014 tillkommer
inga ytterligare kostnader relaterande till det tidigare samarbetet.

"Det nya samarbetet ökar Orexos kontroll över säljorganisationen och
säkerställer att Zubsolv får den uppmärksamhet och det fokus som
krävs för att maximera produktens potential. Med den nya strukturen
på plats, kommer vi kunna agera betydligt snabbare på marknaden och
vi ser detta som ett naturligt nästa steg i utvecklingen av Orexo och
en viktig drivkraft för tillväxt", säger Nikolaj Sørensen, VD och
koncernchef för Orexo AB.

För ytterligare information, kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 0703-50 78 88, e-post: ir@orexo.com

Henrik Juuel, EVP och CFO
Tel: 0722-20 94 77, e-post: ir@orexo.com

Om Orexo AB
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i
USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel
baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i
USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten
Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska
marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och
naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala
formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två
intäktsgenererande produkter godkända i USA, EU och Japan, som idag
marknadsförs genom licensavtal. Orexo utvecklingsexpertis finns inom
omformuleringar, framförallt inom sublinguala formuleringar. Orexos
huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX
Stockholmsbörsen (STO: ORX) och dess ADR:s handlas på amerikanska
marknadsplatsen, OTCQX under symbolen ORXOY. De största ägarna är
Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.
Om inVentiv Health
inVentiv Health, Inc. är ett kunskaps- och tjänsteföretag inom life
science anpassat för den nya hälsovårdsmarknaden. inVentiv har skapat
en ny modell genom att samordna en rad viktiga tjänster anpassade
till kundernas utveckling och kommersiella mål. Med mer än 12 000
anställda, kunder i mer än 70 länder och med bred kompetens är
bolaget en attraktiv partner för företag som vill nå ut med läkemedel
till patienter i en komplex miljö vad gäller verksamhet, regelverk
och betalningssystem. inVentiv Health har mer än 550 kunder,
inklusive samtliga av världens 20 största läkemedelsföretag. inVentiv
Health, Inc. ägs av inVentiv Group Holdings, Inc., som i sin tur ägs
av Thomas H. Lee Partners, L.P., Liberty Lane Partners och ledande
befattningshavare i inVentiv. inVentiv Health gör lovande idéer till
kommersiell verklighet, vilket leder till finansiell framgång för
kunderna och bättre behandlingar för patienter över hela världen. Mer
information finns på www.inVentivHealth.com.

Om Zubsolv®
Zubsolv (buprenorfin/naloxon) sublingual (under tungan) tabletten
(CIII) har indikerats för underhållsbehandling av människor som lider
av opiatberoende och bör användas som en del av en fullständig
behandling innehållande rådgivning och psykosocialt stöd.
Behandlingen bör inledas under ledning av läkare som är certifierade
under Drug Addiction Treatment Act från 2000, och som har tilldelats
ett unikt identifikationsnummer.

Den sublinguala tabletten av Zubsolv kan missbrukas på liknande sätt
som andra lagliga eller olagliga opiater. Det är därför viktigt med
klinisk övervakning anpassad till hur stabil patienten är.
Leverfunktion bör kontrolleras före och under behandling. Barn som
intagit Zubsolv (sublingual tablett) kan drabbas av allvarliga,
potentiellt livshotande, andningsbesvär varför det är av avgörande
vikt att omedelbart uppsöka akutsjukvård. Zubsolv (sublingual
tablett) ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Biverkningar som vanligen observerats vid sublingual medicinering av
buprenorfin/naloxon sublinguala tabletter i kliniska prövningar och
efter godkännandet är huvudvärk, illamående, kräkningar, svettningar,
förstoppning, tecken och symtom på abstinens, sömnlöshet, smärta och
perifera ödem.

Mer information om Zubsolv finns på www.zubsolv.com.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 20 maj 2014, kl 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orexo/r/orexo-ingar-nytt-samarbete-for-kommers...
http://mb.cision.com/Main/694/9588074/246759.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.