Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Orexo: Orexo offentliggör en villkorad fullständig inlösen av dess seniora icke-säkerställda obligationer

Uppsala - 27 oktober, 2017 - Orexo AB (publ) ("Bolaget") offentliggör
idag att Bolaget kommer att lämna besked om en villkorad förtida
fullständig inlösen ("Underrättelsen") av dess utestående 342 000 000
kronor (exklusive beloppet i Bolagets ägo) under det
icke-säkerställda obligationslånet som förfaller 2018 med ISIN
SE0005932159 ("Obligationerna") i enlighet med villkoren för
Obligationerna.

Återbetalning av Obligationerna planeras ske den 22 november 2017
("Återbetalningsdagen"). Avstämningsdagen kommer infalla den 15
november 2017 ("Avstämningsdagen") och Obligationerna kommer att
återbetalas till 101 procent av det nominella beloppet (dvs. 1 010
000 kronor per obligation, där det nominella beloppet utgör 1 000 000
kronor) samt upplupen men obetald ränta från och med föregående
ränteutbetalningsdag den 9 november 2017, till och med
Återbetalningsdagen. I samband med återbetalningen kommer
Obligationerna att avnoteras från företagsobligationslistan på Nasdaq
Stockholm.

Underrättelsen kommer att vara oåterkallelig men villkorad av att en
emission av nya företagsobligationer genomförs till ett totalt belopp
om minst 300 000 000 kronor innan Avstämningsdagen ("Villkoret").
Bolaget har engagerat Pareto Securities som rådgivare i denna
process. Obligationsinnehavarna kommer att informeras genom ett
pressmeddelande när Villkoret uppfylls. Ifall Villkoret inte skulle
vara uppfyllt på Avstämningsdagen eller om Bolaget har valt att,
efter eget beslut, inte efterge Villkoret, kommer Obligationerna inte
återbetalas i enlighet med villkoren i Underrättelsen, vilket i
sådana fall kommer meddelas obligationsinnehavarna genom ett
pressmeddelande.

För undvikande av missförstånd utgör inte detta ett erbjudande om köp
eller försäljning av finansiella instrument.

För mer information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com

Henrik Juuel, EVP och CFO
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug
Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och
smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där
vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden
är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende
där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter
kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på
marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK
705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på
Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på
OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och
utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan
också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För
mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och
marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 27 oktober, 2017, kl 8.50 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orexo/r/orexo-offentliggor-en-villkorad-fullst...
http://mb.cision.com/Main/694/2377447/742969.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.