Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-01

Orexo: Orexo tar över kontrakterad säljkår i USA för att ytterligare stärka den kommersiella organisationen

Uppsala, 1 oktober, 2018 - Orexo AB (publ) meddelar idag att säljarna
i den kontrakterade säljkåren erbjudits anställning i det amerikanska
dotterbolaget, Orexo US Inc., från och med 1 oktober 2018. Beslutet
har fattats med hänsyn till det positiva utfallet i patenttvisten mot
Actavis, den fortsatta tillväxten i försäljningen och att bidraget
till koncernens vinst, från Orexo US Inc., ökade markant under första
halvåret 2018.

För att säkerställa flexibilitet i försäljningsorganisationen och
möjliggöra snabb anpassning till ändrade förhållanden på marknaden
har det, sedan lanseringen av Zubsolv® i USA 2013, varit en viktig
del i Orexos strategi att arbeta med en kontrakterad säljkår. För att
öka konkurrenskraften i den kommersiella verksamheten och förstärka
den långsiktiga lönsamheten har beslut fattats om att ta över den
resterande delen av den kontrakterade säljkåren.

För att ytterligare stärka Orexos tillväxt och för att kunna dra nytta
av de omfattande synergier som blir möjliga tack vare en bredare
kommersiell plattform, är ett viktigt mål att addera fler produkter
och projekt i sen utvecklingsfas till produktportföljen, genom
affärsutveckling, fusioner och förvärv samt investeringar i F&U.
Feedback från potentiella partners visar tydligt att en egen säljkår
kan vara en nyckelfaktor i förhandlingar eftersom det ses som ett
tecken på stabilitet och långsiktigt engagemang.

Med en kassa på knappt SEK 500 miljoner (Q2 2018), ett fortsatt
förväntat positivt kassaflöde och en lönsam kärnverksamhet baserat
enbart på återkommande intäkter från Zubsolv1 är Orexo väl
positionerat, finansiellt och strategiskt, för att investera i en
utökning av verksamheten.

"Sedan lanseringen av Zubsolv har vi arbetat intensivt för att skapa
en solid finansiell grund för bolaget. Den första milstolpen nådde vi
2016 med ett positivt EBIT för helåret. Under Q2 i år nådde vi nästa
milstolpe, då intäkterna från vår kommersiella verksamhet i USA för
första gången översteg utgifterna som vi har i de övriga delarna av
koncernen. Vi är nu redo för nästa steg. Att vi nu tar över hela den
kontrakterade säljkåren sänder ut en stark signal till potentiella
partners om ett långsiktigt engagemang på den amerikanska marknaden
för behandling av beroende och missbruk. Jag är övertygad om att
detta kommer stärka vår kommersiella organisation och vår förmåga att
förstärka vår finansiella position ytterligare", säger Nikolaj
Sørensen, VD och koncernchef för Orexo AB.

Beslutet att ta över den kontrakterade säljkåren kommer inte ha någon
materiell påverkan på de totala kostnaderna eller Orexos guidning för
2018. Beslutet innebär att antalet anställda ökar med 33 personer.
Samtliga tillfrågade säljare har valt att acceptera erbjudandet om
anställning.

För mer information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ) Orexo US Inc.
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Robert DeLuca, VD
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com Email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug
Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och
smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där
vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna
kommersialiseras i egen regi i USA eller genom noga utvalda partners
över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden
för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer läkemedlet
Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2017 uppgick till SEK 643,7
miljoner och antalet anställda var vid årsskiftet 90. Orexo är
noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som
ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och
utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan
också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för
offentliggörande den 1 oktober 2018 kl. 8.00 CET.

----------------------------------------------------------------------

1 EBITDA i Q2 2018 var positivt och uppgick till SEK 9,3 miljoner,
exklusive royalties från Abstral, Edluar och engångsintäkter från
Zubsolv, men inklusive engångskostnader, såsom till exempel legala
kostnader relaterade till patenttvister som bedrivs i USA

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orexo/r/orexo-tar-over-kontrakterad-saljkar-i-...
http://mb.cision.com/Main/694/2631927/918594.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.