Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-24

Orezone: Orezone förvärvar Corcel Minerals S.L.

Orezone AB (publ) ("Orezone" eller Bolaget") har idag undertecknat
aktieöverlåtelseavtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Corcel
Minerals S.L. från dess sju nuvarande ägare. Tillträde beräknas ske i
april 2019. Förvärvet sker till 100 procent genom en säljarrevers,
som sedan kvittas till aktier i en riktad emission. Förvärvet görs
som ett led i Bolagets ambition att positionera sig mot mineraler som
används för elfordon.

- Förvärvet görs till ett pris om cirka 26,4 MSEK och betalas till 100 procent genom en säljarrevers, som därefter kvittas mot betalning för 3 777 089 aktier (efter en sammanläggning av aktier där 100 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie) i Orezone tecknade av säljarna i en riktad emission. Detta sker till samma emissionskurs som företrädesemissionen som offentliggörs i separat pressmeddelande och motsvarar en utspädning om cirka 60,7 procent för befintliga aktieägare i Bolaget innan företrädesemissionen.

- Samtliga sju säljare har även ingått s.k. lock-up avtal om tolv (12) månader gentemot Bolaget och Augment Partners AB.

- Den riktade emissionen förutsätter beslut vid extra bolagsstämma den 26 mars 2019. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

- I samband med förvärvet har Bolagets styrelse även föreslagit att extra bolagsstämmas beslutar om en företrädesemission om cirka 26,4 MSEK för att kunna genomföra prospekterings- och utvecklingsstudier i det nickel-kobolt-koppar-projekt som Corcel Minerals S.L. äger. Företrädesemissionen offentliggörs i separat pressmeddelande.

- En projektbeskrivning av oberoende geovetare har bilagts detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Corcel Minerals S.L.

Corcel Minerals S.L. äger ett nickel-kobolt-koppar projekt
("Corcel-projektet") och ett guldprojekt ("Bibi-projektet") i
Galicien, Spanien.

Förvärvet av Corcel Minerals S.L. är ett viktigt steg i Orezones
strategi att förvärva projekt och licenser där Bolaget ser stor
potential. En nyckelfaktor i detta förvärv är att prognoser indikerar
att användningen av nickel i batterier kommer växa kraftigt, och det
faktum att nickel av batterikvalitet endast kan tillverkas av
nickelsulfidavlagringar. De flesta av världens nickelprojekt är
nickel lateriter, vilket inte är bra för batterilösningar.
Mineraliseringen vid Corcel-projektet är å andra sidan känd som en
sulfid. Bolaget har identifierat ett skifte i batterimetaller,
särskilt med den femte generationens batterisystem från bilindustrin
med förväntad produktionsstart 2020. Bolaget bedömer att det kommer
att vara ett batteri som kommer att massproduceras, och enligt
Bolagets bedömning kommer detta batteri primärt att bestå av nickel
och kobolt. Utbudet av båda dessa råvaror är för tillfället
begränsat.

Corcel Minerals S.L. ägs av Ulex Recursos S.L. (31 %), Andrew Randall
(20 %), Kimberly Wrixon (17%), Daniel Eddington (17%), He Shin Kim
(10 %), Lachlan Rutherford (3 %) och Anthony Hall (2 %).

Corcel-projektet

Corcel-projektet ligger i kommunerna Santa Comba och Coristanco i
provinsen A Coruña, Galicien i nordvästra Spanien. Projektet ligger
cirka 60 km från A Coruña och cirka 40 km från Santiago de
Compastela. Projektet består av gruvkoncessionen Carmen Segregación
(6,99 km2), samt undersökningsområden Primera Demasía a Carmen
Segregación (2,35 km2) och Salgueiras (22,57 km2).

Prospekteringsområdet utgörs av ett komplex av så kallade
ofiolitbergarter, som utgör en del av Bazarenheten i
Òrdenes-komplexet. Sulfidmineral inkluderande magnetkis (järnsulfid),
pentlandit (nickelsulfid) och kopparkis (kopparsulfid) påträffades
under tidigare prospekteringsaktiviteter på 1980-talet och kommer att
undersökas ytterligare i kommande arbeten. Bolaget avser att bedöma
möjligheterna för selektiv gruvdrift och för bulkbrytning i dagbrott.

Bibi-projektet

Bibi-projektet ligger i Penouta-området, Ourense, Galicien, nordvästra
Spanien. Bibiområdet ligger cirka 70 km sydost om Ourense, nära
staden Froxais. Området är beläget cirka 1 km väster om den
nystartade tenn-tantal-niobium (Sn-Ta-Nb)-gruvan Penouta. Projektet
infattar ett undersökningstillstånd som täcker 2,55 km2.

Bibi-projektet ligger i ett område där en mycket gammal guldbrytning
ägt rum, eventuellt redan under romartiden. Mineraliseringen ligger
längs en cirka 1 km lång förkastningszon i berggrunden. Tidigare
gruvdrift utfördes i form av ett antal småskaliga, öppna dagbrott
längs mineraliseringen. Guldhalterna varierar men visar toppvärden på
upp till 46 g/ton. Fyndigheten karakteriseras som en högkvalitativ
guldmineralisering. Med tanke på närheten till Penouta gruvan, kan
projektet också vara intressant för prospektering av andra värdefulla
metaller.

Projektområdet har goda vägförbindelser (OU0901) och ligger dessutom
nära de kraftledningar som förser gruvområdet Penouta med
elektricitet. Till hamnen i Vigo är det cirka 96 km.

En projektbeskrivning av oberoende geovetare har bilagts detta
pressmeddelande samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Liljestrand, VD
Telefon: +46 70-355 15 60
E-post: vd@orezone.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24/2 2019.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på
Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar
undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets
affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja
informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med
större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orezone/r/orezone-forvarvar-corcel-minerals-s-...
https://mb.cision.com/Main/12124/2748076/996800.pdf
https://mb.cision.com/Public/12124/2748076/816dc288318c2424.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.