Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-25

OrganoClick AB: OrganoClick AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2017

"Under kvartal två har vår positiva trend från första kvartalet
fortsatt. Försäljningen ökade från 17,1 till 28,0 miljoner kr vilket
rensat för förvärvet gav en organisk tillväxt om 25 %.
Bruttomarginalen fortsatte att stärkas till 40 % mot 34 % samma
period 2016. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) blev -0,95
miljoner kr mot -4,42 miljoner kr 2016. Kassaflödet från den löpande
verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 0,5 miljoner kr.
Efter att ytterligare kreditlinor tecknats blev det totala
kassaflödet 4,2 miljoner kr."

Utdrag ur vd Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2017

Koncernen jämfört med 2016

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 28,00 (17,09) miljoner kr.

» Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till
-0,96 (-4,42) miljoner kr.

» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2,53 (-5,55)
miljoner kr.

» Första kvartalet någonsin med positivt kassaflöde från den löpande
verksamheten.

Första halvåret, 1 januari - 30 juni 2017

Koncernen jämfört med 2016

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 45,96 (23,64) miljoner kr.

» Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till
-6,16 (-11,56) miljoner kr.

» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9,59 (-13,53)
miljoner kr.

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns
tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport
är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt
regelverket på Nasdaq First North.

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08 684 001 10

marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på
Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför
funktionella material och kemitekniska produkter baserade på
miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick
marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det
flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget
OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick
grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid
Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom
modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som
utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges
bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så
som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på
Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste
teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där
bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns
lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är
Erik Penser Bank.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
augusti 2017 kl. 8.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/organoclick-ab/r/organoclick-ab--publ-publicer...
http://mb.cision.com/Main/9198/2333086/713646.pdf
http://mb.cision.com/Public/9198/2333086/85b8467bf0258771.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.