Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

OrganoClick AB: OrganoClick AB (publ) publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019

Försäljningen under kvartalet nådde inte våra förväntningar utan blev
en nedgång om 4 % på koncernnivå till totalt 15,6 (16,3) miljoner kr.
Koncernens försäljningstapp uppkom inom vårt affärsområde
Funktionellt trä under augusti då leverantörerna till vårt delägda
dotterbolag OrganoWood fick råvarubrist av den viktigaste
trallråvaran. Detta medförde att ORGANOWOOD®-trall ej kunde levereras
vilket gav ett försäljningstapp för affärsområdet om ca 40 % jämfört
med augusti 2018. Tappet återhämtades delvis under september (+28 %
jämfört med september 2018) men totalt minskade affärsområdets
försäljning under kvartalet med 8 %. Försäljningen av koncernens
högmarginalprodukter ökade däremot vilket medförde att koncernens
bruttomarginal (efter rörliga kostnader och exkl.
lagernedskrivningseffekt från 2018) förbättrades med 2,2 %. Den
stärkta bruttomarginalen, tillsammans med något lägre fasta
rörelsekostnader, förbättrade koncernens rörelseresultat med ca 1
miljon kr under kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten
(exkl. IFRS 16 effekt) förbättrades med 1 miljon kr till 0,5 (-0,5)
miljoner kr.

Utdrag ur VD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2019

Koncernen jämfört med tredje kvartalet 2018

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 15,62 (16,29) miljoner kr

» Bruttomarginal (efter rörliga kostnader) uppgick till 35,6 (28,5) %

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,07
(-4,49) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,76 (-0,50)
miljoner kr

» Resultat före skatt uppgick till -6,20 (-6,57) miljoner kr

Första nio månaderna, 1 januari - 30 september 2019

Koncernen jämfört med första nio månaderna 2018

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 70,48 (65,33) miljoner kr

» Bruttomarginal (efter rörliga kostnader) uppgick till 42,3 (39,4) %

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,46
(-6,50) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,33 (-15,14)
miljoner kr

» Resultat före skatt uppgick till -9,48 (-12,59) miljoner kr

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns
tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport
är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt
regelverket på Nasdaq First North Growth Market.

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på
Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och
marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade
på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick
marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®,
biokompositen OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter
för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®,
biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket
OC-BioBinder? och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom
delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som
en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och
Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer.
OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges
mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och
tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av
Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på
Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste
teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där
bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är
lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North
Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551,
email: ca@mangold.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7
november 2019 kl. 8:30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/organoclick-ab/r/organoclick-ab--publ--public...
https://mb.cision.com/Main/9198/2955713/1137071.pdf
https://mb.cision.com/Public/9198/2955713/8ec3661d332cf4fc.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.