Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

OrganoClick AB: OrganoClick ingår avtal om förvärv av BIOkleen Miljökemi AB

OrganoClick har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i
branschkollegan BIOkleen Miljökemi AB. Förvärvet är en del av
tillväxtstrategin för OrganoClick och ger ett tillskott till
befintlig produktportfölj med ytterligare ett starkt varumärke och en
egen säljkår för den svenska färgfackhandeln. Med BIOkleen Miljökemis
resultat samt de synergier som skapas är det vår bedömning att
OrganoClick kommer nå breakeven på EBITDA-nivå för helåret 2017 och
inte ha behov av extra kapitaltillskott i form av eget kapital för
rörelsens kostnader.

För att ytterligare öka vår tillväxttakt tog vi i augusti beslut om
att börja undersöka förvärvsmöjligheter av bolag som arbetar med
funktionell grön kemi. Detta för att accelerera arbetet med att nå
vår vision om att bli en ledande grön kemileverantör inom våra
affärssegment. OrganoClick har redan byggt upp en fabrik med stor
kapacitet, där vi får stora skalfördelar vid ökad produktionsvolym.

BIOkleen Miljökemi AB är ett kemiskt-tekniskt bolag som fokuserar på
miljömärkta rengörings- och underhållsprodukter för trä, hem, villa
och bilvård. Produkterna används för att tvätta bort mögel, alger och
smuts från bl.a. fasader, tak och altaner. Detta blir ett mycket
starkt komplement till OrganoClicks befintliga träskyddsprodukter.
Ett flertal av BIOkleens produkter är miljömärkta med Svanen och
produkten för alg- och mögeltvätt har blivit utnämnt till "Bäst i
test" i Folksams stora test för mögeltvätt-produkter.

2014/15 omsatte BIOkleen 23 miljoner kr, hade ett resultat före skatt
om ca 2 miljoner kr och växer med ca 10 % årligen. Det finns stora
synergier med förvärvet inom såväl försäljning, produktion och inköp.
OrganoClick bedömer att förvärvet efter samordningsvinster adderar 4
miljoner kr i extra EBIT-resultat till koncernen. Avtalet är
villkorat av att en extra bolagstämma i OrganoClick beslutar om att
genomföra en emission av aktier som del av betalningen för BIOkleen
Miljökemi AB. Köpeavtalet bedöms träda i kraft i början av december,
efter beslut om emission av OrganoClicks extra bolagsstämma.

- BIOkleen Miljökemi AB är ett bolag vi känt till under en längre tid
och liksom för OrganoClick är deras kvalitets- och miljötänkande en
mycket viktig aspekt av verksamheten. Bolagets produktportfölj och
kundgrupp kompletterar vår nuvarande portfölj perfekt. Förvärvet ger
även ett substantiellt tillskott av försäljning, kassaflöde och
resultat för OrganoClicks verksamhet efter de direkta
samordningsvinsterna. Med den tillväxt vi ser inom våra befintliga
områden är det vår bedömning att OrganoClick, efter förvärvet, kommer
att nå breakeven på EBITDA-nivå för helåret 2017 och därmed inte ha
behov om extra kapitaltillskott genom nyemission av aktier för
rörelsens kostnader. Vi välkomnar VD Robert Weber och hans
organisation till OrganoClick-gruppen och ser fram emot att utveckla
dessa marknader tillsammans, säger Mårten Hellberg, VD OrganoClick.

Det totala priset OrganoClick betalar för BIOkleen Miljökemi AB är 16
miljoner kr. Betalning föreslås ske via 4,75 miljoner kr i form av
823 224 aktier i OrganoClick till aktiekursen 5,77 kr / aktie samt
11,25 miljoner kr kontant. Aktiekursen är framräknad som
genomsnittlig aktiekurs under perioden 26 sept-26 okt (då
avsiktsförklaringen tecknades) med en rabatt om ca 5 %. Det
slutgiltiga avtalet undertecknades den 10 november. Kontantdelen
finansieras via en kombination av en riktad emission och en kredit.
Förvärvet bedöms slutföras under december 2016.

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08 684 001 10

marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på
Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför
funktionella material och kemitekniska produkter baserade på
miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick
marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det
flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget
OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick
grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid
Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom
modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som
utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges
bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så
som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på
Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste
teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där
bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns
lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är
Erik Penser Bank.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11
november 2016 kl. 08.25.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/organoclick-ab/r/organoclick-ingar-avtal-om-fo...
http://mb.cision.com/Main/9198/2120652/588388.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.