Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-03

OrganoClick AB: ORGANOCLICK NYHETSBREV: VD kommenterar OrganoClicks projektportfölj

OrganoClicks mission är att ersätta fossilbaserade plaster och giftiga
kemikalier med förnyelsebara, biobaserade produkter. För närvarande
gör vi detta genom att leverera funktionellt, hållbart och giftfritt
trä via vårt samriskbolag OrganoWood, som används i klimatsmarta
byggnader och träkonstruktioner. Vi levererar även miljömärkta
underhållsprodukter för hem- & villaägare där vi aktivt arbetar med
att öka andelen biobaserat innehåll. Inom dessa områden, som idag
utgör merparten av vår affär, fortsätter vår tillväxt och genom vår
internationella expansion bedömer vi att denna tillväxt kommer
fortsätta under överskådlig tid.

Det är emellertid inom våra utvecklingsprojekt inom affärsområdet
Biokompositer och vårt produktområde Biobindemedel för nonwoven och
teknisk textil, som vi tror vi har den största framtida
tillväxtmöjligheten. Inom dessa områden bidrar vi fullt ut i
utvecklingen av förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara lösningar
som kan ersätta den fossila plasten. Den globala katastrof vi ser i
haven, där det snart finns mer plast än fisk, har skapat en stor
efterfrågan på biologiskt nedbrytbara alternativ till dagens plast.
Denna transformation är emellertid enbart i sin linda och det är
ingen lätt utmaning att ta fram nya produkter som ska ersätta
plastprodukter som optimerats under decennier. Det är både en fråga
om teknisk prestanda som ska uppfyllas och en ekonomisk produktkalkyl
som måste vara i linje med nuvarande lösningar som idag har stora
ekonomiska volymfördelar.

Vi börjar dock sakta men säkert få fram ekonomiskt konkurrenskraftiga
produkter som börjar lanseras av våra industriella kunder. I
september lanserade en av världens ledande tillverkare av textila
mellanlägg, som används för att skapa stadga i alla kavajer och
skjortor, en ny ekoserie där vårt bindemedel är nyckelkomponenten.
Tillsammans med kunden har vi bedrivit ett utvecklingsprojekt under
två år som nu har blivit en godkänd produkt. Vi genomförde de första
mindre kommersiella leveranserna i augusti inför deras lansering.
Deras kunder är nästan alla de största och mest kända modebolagen som
tillverkar kostymer, kavajer och skjortor. Vår kund räknar med att
deras första försäljning börjar komma under 2019 i och med att
modebolagen alltid planerar en säsong i förväg.

En annan global nonwoven-kund är nu i slutfasen av att certifiera en
biologiskt nedbrytbar jordbruksduk. Detta projekt har pågått i tre år
och fälttester har gjorts på riktiga plantager under mer än ett års
tid med godkända resultat. I ett tredje kundprojekt pågår
produktionstester för tillverkning av nonwoven för servetter och
våtservetter. Detta ser vi som en riktigt intressant marknad där
stora volymer bindemedel används. Vi deltar även aktivt i ett antal
publikt finansierade projekt, bl.a. det nystartade Biorock där en
biobaserad sjukvårdsrock ska utvecklas. Detta projekt bedrivs i
samarbete med bolagen Cellcomb, Re:newcell, UMV Coating Systems och
Stockholms läns landsting där hela värdekedjan finns representerad. I
samtliga dessa projekt är OrganoClicks biobaserade bindemedel en
kritisk komponent som ersätter de nuvarande plastbaserade
bindemedlen.

Inom affärsområdet Biokompositer pågår utvecklingsarbetet för fullt.
I vårt projekt med Baux har produktionsformar för deras interiöra
designprodukt tagits fram och den första testproduktionen ska
genomföras under oktober. Syftet med projektet är att ersätta
syntetiska, fossila material med vår 100 % förnyelsebara biokomposit
OrganoComp®. Baux har som mål att lansera produkten i början av 2019.

Under oktober kommer vi även få den en fullstor prototypform för
riskavfallsbehållaren, en engångsprodukt som används av alla sjukhus
globalt vid varje operation, i alla apotek och av alla kemiska och
biologiska labb i läkemedelsindustrin och på universitet. OrganoComp®
ersätter i detta projekt den fossila polypropylenplasten som idag
används. En livscykelanalys som utförts av Västra götalandsregionen
på vår första prototypen visar att vår produkt reducerar
C02-utsläppen med över 80 % i jämförelse med dagens
riskavfallsbehållare. Detta projekt är produktionstekniskt lite mer
utmanande än projektet med Baux och vår målsättning är att certifiera
en första produkt under Q2 2019 för att därefter inleda de första
mindre leveranserna för tester och utvärdering hos ett antal kunder.
Vi är i nära kontakt med alla relevanta kunder och andra intressenter
på den svenska marknaden och intresset för vårt projekt är stort.

I ett tredje projekt tar vi nu fram en prototyp för en svensk
möbeltillverkare. Under det senaste året har de utvärderat
OrganoComp® som ersättare till plast i möbler och de har nu beställt
ett prototypverktyg. Detta är vårt första projekt inom möbelindustrin
som har nått denna grad av mognad.

Till vår första kund av OrganoComp®, kisttillverkaren Fredahl Rydéns,
har vi fortsatt med leveranser under augusti och september. Fredahl
Rydéns har fortsatt med sin kontrollerade försäljning till ett utvalt
antal svenska begravningsbyråer. Syftet var att den breda svenska
lanseringen skulle skett direkt efter sommaren men då
produktionstakten i slutmonteringen gått långsammare än förväntat,
och det även blivit en del kassation under slutmonteringen av kistan,
har den breda lanseringen blivit något förskjuten. Vår fibergjutning
av OrganoComp® fungerar nu mycket bra och kvalitén på materialets yta
är hög. Den lättviktskonstruktion vi utvecklat för kistan beter sig
dock inte riktigt likadant som de spånskivor Fredahl Rydéns använder.
Detta har skapat utmaningar vid slutmonteringen och framförallt
limningen av de olika komponenterna i vårt tunna material. Vi har
tillsammans dock gjort stora framsteg i denna process under de
senaste sex månaderna och Fredahl Rydéns avser att gå ut brett så
fort produktionen flyter i den takt och med den kvalitet de behöver
för att kunna leverera stabilt.

Inom kistområdet jobbar vi även vidare och för diskussioner med
potentiella partners i både Nordamerika och Sydeuropa som vi ser som
mycket intressanta marknader. Nu hoppas vi på en bra höst där vi
fortsätter öka leveranserna av våra förnyelsebara material och
bindemedel som ersätter den fossila plasten.

Mårten Hellberg

VD, OrganoClick AB

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på
Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför
funktionella material och kemitekniska produkter baserade på
miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick
marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®,
biokompositen OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter
för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®,
biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket
OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom
delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som
en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och
Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer.
OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges
mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och
tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av
Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på
Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste
teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där
bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är
lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är
Erik Penser Bank.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3
oktober 2018 kl. 9:10.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/organoclick-ab/r/organoclick-nyhetsbrev--vd-ko...
http://mb.cision.com/Main/9198/2633042/920197.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.